News

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/445804823_786591363531667_5195658512997933004_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=4IFQnij2hcUQ7kNvgGi5_Vy&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYAQAzwn-UiRtm2UbYqFH-ehR4NuuTkUtZF6s23oW3Gh-Q&oe=667081F1 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_786591663531637" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Aaron en Mariska zijn weer samen terug in Malawi op het projectland. Mariska: “Aaron was in de zomer van 2023 nog in Malawi en heeft veel van de ontwikkelingen waar hij hard voor heeft gewerkt al eerder mogen aanschouwen. Voor mij is het al 2 jaar geleden en fantastisch om met eigen ogen te zien wat er allemaal veranderd en gebouwd is. Zo heb ik voor de eerste keer de (moderne) toiletten gezien, is de laswerkplaats enorm uitgebreid en zijn de miniplantjes uitgegroeid tot bomen. Nu er elektriciteit is aangelegd, staat ons niets meer in de weg om te starten met de trainingen. Wij gaan op korte termijn beginnen met een pilottraining voor lassen en naaien. Deze week hadden wij een afspraak met lasleraar Enock Pelusi en naaileraar Bizweck Kabambe (zie foto), gecertifieerde leraren die les gaan geven aan de studenten. Ze waren onder de indruk van het projectland en dat we al zoveel las- en naaimaterialen hebben om mee te starten. Wat betreft de selectie van de studenten is al contact gelegd met de ‘chief’ van Monkey Bay, omdat zij het beste zicht hebben welke studenten geschikt zijn en deze kans het meeste nodig hebben. Er hebben zich ook al meerdere studenten gemeld bij de poort omdat ze zo graag willen starten met de cursus. De laatste aanpassingen op het land en de laatste aankopen zullen de komende periode worden gedaan zodat de pilottrainingen van start kunnen gaan. Wij kunnen niet wachten!” ๐Ÿ’š ////// Aaron and Mariska are back in Malawi together on the project land. Mariska: “Aaron has been back to Malawi in the summer of 2023 and has seen many of the developments he has been working hard for. For me it has been 2 years and it is fantastic to see the changes with my own eyes on what has been built and changed. For the first time I saw the (modern) toilets, how the welding workshop has been expanded, and how the mini plants have grown into trees. Now that electricity has been installed, there is nothing to stop us from starting the trainings. We will start shortly with a pilot training for welding and sewing. This week we had a meeting with welding teacher Enock Pelusi and sewing teacher Bizweck Kabambe (see photo), certified teachers who will be teaching the students. They were impressed with the developments on the project land and that we already have so much welding and sewing materials to start with. Regarding the selection of the students, contact has already been made with the 'chief' of Monkey Bay, because they have the best idea of โ€‹โ€‹which students are suitable and need this opportunity the most. Several students have also already expressed their interest at the gate because they really want to start a training. The final adjustments on the land and the last purchases will be made in the coming period so that the pilot trainings can start. We can't wait!"๐Ÿ’š" data-itemnumber="1" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-1">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi is in Mangochi, Malawi.

2 weeks 2 days ago

Aaron en Mariska zijn weer samen terug in Malawi op het projectland. Mariska:

โ€œAaron was in de zomer van 2023 nog in Malawi en heeft veel van de ontwikkelingen waar hij hard voor heeft gewerkt al eerder mogen aanschouwen. Voor mij is het al 2 jaar geleden en fantastisch om met eigen ogen te zien wat er allemaal veranderd en gebouwd is. Zo heb ik voor de eerste keer de (moderne) toiletten gezien, is de laswerkplaats enorm uitgebreid en zijn de miniplantjes uitgegroeid tot bomen. Nu er elektriciteit is aangelegd, staat ons niets meer in de weg om te starten met de trainingen. Wij gaan op korte termijn beginnen met een pilottraining voor lassen en naaien.

Deze week hadden wij een afspraak met lasleraar Enock Pelusi en naaileraar Bizweck Kabambe (zie foto), gecertifieerde leraren die les gaan geven aan de studenten. Ze waren onder de indruk van het projectland en dat we al zoveel las- en naaimaterialen hebben om mee te starten.

Wat betreft de selectie van de studenten is al contact gelegd met de โ€˜chiefโ€™ van Monkey Bay, omdat zij het beste zicht hebben welke studenten geschikt zijn en deze kans het meeste nodig hebben. Er hebben zich ook al meerdere studenten gemeld bij de poort omdat ze zo graag willen starten met de cursus. De laatste aanpassingen op het land en de laatste aankopen zullen de komende periode worden gedaan zodat de pilottrainingen van start kunnen gaan. Wij kunnen niet wachten!โ€ ๐Ÿ’š

//////


Aaron and Mariska are back in Malawi together on the project land. Mariska:

โ€œAaron has been back to Malawi in the summer of 2023 and has seen many of the developments he has been working hard for. For me it has been 2 years and it is fantastic to see the changes with my own eyes on what has been built and changed. For the first time I saw the (modern) toilets, how the welding workshop has been expanded, and how the mini plants have grown into trees. Now that electricity has been installed, there is nothing to stop us from starting the trainings. We will start shortly with a pilot training for welding and sewing.

This week we had a meeting with welding teacher Enock Pelusi and sewing teacher Bizweck Kabambe (see photo), certified teachers who will be teaching the students. They were impressed with the developments on the project land and that we already have so much welding and sewing materials to start with.

Regarding the selection of the students, contact has already been made with the 'chief' of Monkey Bay, because they have the best idea of โ€‹โ€‹which students are suitable and need this opportunity the most. Several students have also already expressed their interest at the gate because they really want to start a training. The final adjustments on the land and the last purchases will be made in the coming period so that the pilot trainings can start. We can't wait!"๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/438102670_769672538556883_1637033862920806837_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Y9kDrwMJtjkQ7kNvgEODNvB&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYB8A37TVgD98dw2nb-NveXnzsSqyRbrLPh5afZ3FeYK_A&oe=66708CB5 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_769672925223511" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="We willen graag onze vrijwilliger Ans voorstellen. In 2017 was zij voor het eerst in Malawi met schoonzoon Aaron en dochter Mariska. Een bijzondere reis. Deze zomer gaat zij opnieuw naar Malawi om ter plekke de vorderingen te zien en mee te helpen op locatie. Ans: “Ik had van Mariska en Aaron al veel verhalen over Malawi gehoord, maar sinds mijn bezoek in 2017 ben ik nog meer betrokken en bewust van de luxe omstandigheden waarin wij leven in Nederland. Een voorbeeld: als kind leer je hier lezen en daarna zijn er je hele leven boeken in overvloed. In Monkey Bay, waar de vakschool wordt gebouwd, is het bezit van boeken zeldzaam en er is geen bibliotheek. Daarom ben ik zeer gemotiveerd om mee te helpen als vrijwilliger. Ik zamel Engelstalige boeken in (studie- en leesboeken voor kinderen en volwassenen) voor de nieuwe bibliotheek die op het projectland gebouwd gaat worden. Ik word erg blij bij het idee dat na aankomst van de container met de ingezamelde boeken en materialen er toegang zal zijn, voor alle inwoners van Monkey Bay, tot het lezen en bestuderen van boeken uit de bibliotheek."" data-itemnumber="2" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-2">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 month 2 weeks ago

We willen graag onze vrijwilliger Ans voorstellen. In 2017 was zij voor het eerst in Malawi met schoonzoon Aaron en dochter Mariska. Een bijzondere reis. Deze zomer gaat zij opnieuw naar Malawi om ter plekke de vorderingen te zien en mee te helpen op locatie.

Ans: โ€œIk had van Mariska en Aaron al veel verhalen over Malawi gehoord, maar sinds mijn bezoek in 2017 ben ik nog meer betrokken en bewust van de luxe omstandigheden waarin wij leven in Nederland. Een voorbeeld: als kind leer je hier lezen en daarna zijn er je hele leven boeken in overvloed. In Monkey Bay, waar de vakschool wordt gebouwd, is het bezit van boeken zeldzaam en er is geen bibliotheek. Daarom ben ik zeer gemotiveerd om mee te helpen als vrijwilliger. Ik zamel Engelstalige boeken in (studie- en leesboeken voor kinderen en volwassenen) voor de nieuwe bibliotheek die op het projectland gebouwd gaat worden. Ik word erg blij bij het idee dat na aankomst van de container met de ingezamelde boeken en materialen er toegang zal zijn, voor alle inwoners van Monkey Bay, tot het lezen en bestuderen van boeken uit de bibliotheek."

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/437521802_761737552683715_2352804331130279451_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=pTzatzvPtjIQ7kNvgHb2i8S&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYA_JVwZWa2kFhI6WoRhJxAXuEdEXay9tvqximqiF2D-rA&oe=66707C73 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_761737592683711" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Aaron en Mariska naar Malawi! ๐Ÿ’š Op 20 mei vertrekken oprichters Aaron en Mariska weer naar Malawi voor langere tijd, samen met Liam en hun nieuwe aanwinst van de familie, Khai. Nadat zij in 2022 terug zijn gekomen naar Nederland, bleef de wens om ook weer terug te gaan naar Malawi om verder te bouwen aan het project. Mariska: “Het was erg mooi om te zien hoe het vertrouwen door ons lokale team werd waargemaakt en op afstand alle mijlpalen mee te krijgen. Dat maakte ons ontzettend trots, maar we kijken er ook erg naar uit om zelf weer dichtbij te zijn en alle ontwikkelingen van dichtbij mee te maken. Johan zal deze zomer ook een aantal weken naar Malawi komen. Hoe bijzonder voor ons om, na alle veranderingen, weer samen op het projectland te staan! Wij kijken er erg naar uit en vinden het voor Liam ook fantastisch om weer terug te gaan naar de andere kant van zijn familie. Daarnaast zal het voor Khai de eerste ontmoeting zijn met zijn familie in Malawi. Wij zijn enorm dankbaar dat wij weer nieuwe, mooie herinneringen mogen maken en kunnen niet wachten om het project naar een hoger niveau te tillen." /////// Aaron and Mariska to Malawi! ๐Ÿ’š On May 20, founders Aaron and Mariska will leave for Malawi again for a longer period of time, together with Liam and their new addition to the family, Khai. After they returned to the Netherlands in 2022, the desire remained to return to Malawi to continue building the project. Mariska: “It was very good to see how the trust was fulfilled by our local team and to be able to see all the milestones remotely. That made us very proud, but we are also very much looking forward to being close to the project again and experiencing all the developments up close. Other founder, Johan, will also come to Malawi for a few weeks this summer. How special for us to be together on the project land again, after all the developments. We are really looking forward to it and think it’s fantastic for Liam to go back to the other side of his family. It will be Khai’s first meeting with his family in Malawi. We are extremely grateful that we can make new, beautiful memories and can’t wait to take the project to the next level.”" data-itemnumber="3" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-3">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 month 4 weeks ago

Aaron en Mariska naar Malawi! ๐Ÿ’š

Op 20 mei vertrekken oprichters Aaron en Mariska weer naar Malawi voor langere tijd, samen met Liam en hun nieuwe aanwinst van de familie, Khai. Nadat zij in 2022 terug zijn gekomen naar Nederland, bleef de wens om ook weer terug te gaan naar Malawi om verder te bouwen aan het project.

Mariska: โ€œHet was erg mooi om te zien hoe het vertrouwen door ons lokale team werd waargemaakt en op afstand alle mijlpalen mee te krijgen. Dat maakte ons ontzettend trots, maar we kijken er ook erg naar uit om zelf weer dichtbij te zijn en alle ontwikkelingen van dichtbij mee te maken. Johan zal deze zomer ook een aantal weken naar Malawi komen. Hoe bijzonder voor ons om, na alle veranderingen, weer samen op het projectland te staan!

Wij kijken er erg naar uit en vinden het voor Liam ook fantastisch om weer terug te gaan naar de andere kant van zijn familie. Daarnaast zal het voor Khai de eerste ontmoeting zijn met zijn familie in Malawi. Wij zijn enorm dankbaar dat wij weer nieuwe, mooie herinneringen mogen maken en kunnen niet wachten om het project naar een hoger niveau te tillen."

///////

Aaron and Mariska to Malawi! ๐Ÿ’š

On May 20, founders Aaron and Mariska will leave for Malawi again for a longer period of time, together with Liam and their new addition to the family, Khai. After they returned to the Netherlands in 2022, the desire remained to return to Malawi to continue building the project.

Mariska: โ€œIt was very good to see how the trust was fulfilled by our local team and to be able to see all the milestones remotely. That made us very proud, but we are also very much looking forward to being close to the project again and experiencing all the developments up close. Other founder, Johan, will also come to Malawi for a few weeks this summer. How special for us to be together on the project land again, after all the developments.

We are really looking forward to it and think itโ€™s fantastic for Liam to go back to the other side of his family. It will be Khaiโ€™s first meeting with his family in Malawi. We are extremely grateful that we can make new, beautiful memories and canโ€™t wait to take the project to the next level.โ€

Stichting Oneheartmalawi

2 months 2 weeks ago

Enorm dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van Michiel! Hij heeft als vrijwilliger ontzettend veel betekent in Malawi en is nu vanuit Nederland bezig met het inzamelen van fondsen en spullen. Lees hier meer over op de site (2min. leestijd). Een paar keer klikken en ons project is enorm geholpen!

"Twee jaar geleden werkte ik via stichting OneHeartMalawi als ICT docent voor stichting Sinthana. Ik gaf Excel-les en ik bracht digitaal leren via YouTube onder de aandacht. Een prachtige reis! Sindsdien voel ik me nauw betrokken bij het opzetten van deze educatieve trajecten in Malawi. Ook weet ik dat een verschil snel is gemaakt! Een paar minuten investeren in Nederland kan een groot verschil maken in de gemeenschappen van Malawi.

Dit jaar verscheept OneHeartMalawi een container met spullen van Nederland naar Malawi. Ik zamel daarom nu fondsen en spullen in.

Kan jij, of jouw bedrijf, helpen met deze inzamelactie?! ๐Ÿšš

Je kunt fondsen doneren, concrete dingen sponsoren (zoals een cursus, een gebouw, of een deel van de loonkosten van het project) of bijdragen door middel van spullen (las-, naai-, kantoor- en ICT-materialen). Lees hierover op de site (2 min leestijd).

Een paar keer klikken en dit project is enorm geholpen!"

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/431191820_738925318298272_2478990565807647601_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=9QnrqSDuYoUQ7kNvgFWgYWz&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYBTec3UssyyL1QTkhth8Pin4wiZsqKG7kMrN1SSyvt2lQ&oe=66708C5C data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_738923958298408" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Medeoprichter Johan Pijnenborg vertelt over zijn drijfveren in een recent artikel bij C2W: &quot;We garanderen dat honderd procent van de donaties naar het project gaan, dus kosten die we maken betalen we uit eigen zak. We proberen nu vooral mensen betrokken te maken zodat we met genoeg donaties aan het einde van het jaar een volle container met machines naar Malawi kunnen sturen.&quot; Lees het hele artikel hier: <a target="_blank" href="https://www.sciencelink.net/mensen-and-meningen/werken-met-een-hart-voor-de-maatschappij/21854.article">www.sciencelink.net/mensen-and-meningen/werken-met-een-hart-voor-de-maatschappij/21854.article</a> of ga naar <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/">oneheartmalawi.com/</a> om bij te dragen aan het project." data-itemnumber="4" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-4">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

3 months 1 week ago

Medeoprichter Johan Pijnenborg vertelt over zijn drijfveren in een recent artikel bij C2W:

"We garanderen dat honderd procent van de donaties naar het project gaan, dus kosten die we maken betalen we uit eigen zak. We proberen nu vooral mensen betrokken te maken zodat we met genoeg donaties aan het einde van het jaar een volle container met machines naar Malawi kunnen sturen."

Lees het hele artikel hier: www.sciencelink.net/mensen-and-meningen/werken-met-een-hart-voor-de-maatschappij/21854.article of ga naar oneheartmalawi.com/ om bij te dragen aan het project.

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/428507380_735303541993783_1339794554808809012_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=DEJXuJpmIbAQ7kNvgElJXv7&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYA0SvcuHf80BJc1j-pulXbVL8FGogmaTAgzuCd6sTJQtQ&oe=66706BAB data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_735304071993730" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="De laswerkplaats is bijna klaar en wij zijn op zoek naar materialen! Tijdens het regenseizoen is ons lokale team druk bezig geweest in het veld voor het verbouwen van mais. Van mais wordt nsima gemaakt en dit wordt 2 keer per dag gegeten, een erg belangrijke focus dus. Nu is ons team weer druk bezig met de bouw op ons projectland. In een hele korte tijd is er een mooie, ruime werkplaats gebouwd. De start van de trainingen is nu heel dichtbij en wordt nog concreter met de benodigde materialen. Stichting OneHeartMalawi gaat een container vervoeren naar Monkey Bay, Malawi. Daarom zijn wij op zoek naar verschillende spullen. Deze week onze oproep voor materialen voor de laswerkplaats. Heb jij materialen uit deze lijst tot je beschikking die naar Malawi kunnen gaan? Neem dan contact met ons op via <a target="_blank" href="mailto:info@oneheartmalawi.com">info@oneheartmalawi.com</a>. Twijfel je of de spullen geschikt zijn? Stuur een foto mee, dan kunnen wij het beoordelen. Wil je bijdragen maar heb jij niets uit de lijsten voor het naai atelier (vorige post; ontzettend bedankt voor de reacties die we hebben ontvangen!) en de laswerkplaats? De komende tijd worden er nog meer lijsten gedeeld, blijf ons dus volgen. ๐Ÿ’š ////// The welding workshop is almost ready and we are looking for materials! During rainseason our local team was busy in the field growing maize. Nsima is made from maize and is eaten twice a day, so it is a very important focus. Now our team is working on our projectland again. In a short amount of time a beautiful, spacious workshop was built. The start of the training is very close and will become even more of a reality with the required materials. The OneHeartMalawi Foundation will transport a container to Monkey Bay, Malawi. That's why we are looking for different things. This week our call for materials is for the welding workshop. Do you have materials from this list at your disposal that can go to Malawi? Please contact us at <a target="_blank" href="mailto:info@oneheartmalawi.com">info@oneheartmalawi.com</a>. Are you unsure whether the items are suitable? Send a picture so we can assess it. Do you want to contribute but don't have anything from the lists for the sewing workshop (previous post; thank you very much for the responses we have received!) and the welding workshop? More lists will be shared soon, so keep following us. ๐Ÿ’š" data-itemnumber="5" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-5">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

3 months 2 weeks ago

De laswerkplaats is bijna klaar en wij zijn op zoek naar materialen!

Tijdens het regenseizoen is ons lokale team druk bezig geweest in het veld voor het verbouwen van mais. Van mais wordt nsima gemaakt en dit wordt 2 keer per dag gegeten, een erg belangrijke focus dus. Nu is ons team weer druk bezig met de bouw op ons projectland. In een hele korte tijd is er een mooie, ruime werkplaats gebouwd. De start van de trainingen is nu heel dichtbij en wordt nog concreter met de benodigde materialen.

Stichting OneHeartMalawi gaat een container vervoeren naar Monkey Bay, Malawi. Daarom zijn wij op zoek naar verschillende spullen. Deze week onze oproep voor materialen voor de laswerkplaats. Heb jij materialen uit deze lijst tot je beschikking die naar Malawi kunnen gaan? Neem dan contact met ons op via info@oneheartmalawi.com. Twijfel je of de spullen geschikt zijn? Stuur een foto mee, dan kunnen wij het beoordelen. Wil je bijdragen maar heb jij niets uit de lijsten voor het naai atelier (vorige post; ontzettend bedankt voor de reacties die we hebben ontvangen!) en de laswerkplaats? De komende tijd worden er nog meer lijsten gedeeld, blijf ons dus volgen. ๐Ÿ’š

//////

The welding workshop is almost ready and we are looking for materials!

During rainseason our local team was busy in the field growing maize. Nsima is made from maize and is eaten twice a day, so it is a very important focus. Now our team is working on our projectland again. In a short amount of time a beautiful, spacious workshop was built. The start of the training is very close and will become even more of a reality with the required materials.

The OneHeartMalawi Foundation will transport a container to Monkey Bay, Malawi. That's why we are looking for different things. This week our call for materials is for the welding workshop. Do you have materials from this list at your disposal that can go to Malawi? Please contact us at info@oneheartmalawi.com. Are you unsure whether the items are suitable? Send a picture so we can assess it. Do you want to contribute but don't have anything from the lists for the sewing workshop (previous post; thank you very much for the responses we have received!) and the welding workshop? More lists will be shared soon, so keep following us. ๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/424932906_729553185902152_6699987062776888791_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=WwlI2vfybroQ7kNvgHFXXuI&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYA1yedHrFc1dF4ZchtUYRxcY8JCR6yx2k4_8Nxuio_I-Q&oe=66707B18 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_729553485902122" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Wij zoeken materialen voor het naai atelier! Zoals eerder aangekondigd, gaat stichting OneHeartMalawi een container vervoeren naar Monkey Bay, Malawi. Om de container te kunnen vullen zijn wij op zoek naar verschillende spullen. Spullen die wij weggooien en niet meer nodig hebben en die in Malawi van grote waarde zijn. Onze ervaring is dat veel mensen beseffen dat ze geluk hebben met het land waarin ze geboren zijn. Ze willen mensen die in andere omstandigheden zijn geboren wel helpen, maar weten vaak niet hoe. Voor ons is bijna alles in winkels en online beschikbaar, voor mensen in Malawi zijn de spullen letterlijk heel ver weg. Dit is de manier om bij te dragen. De komende tijd zullen wij lijsten per categorie met jullie gaan delen, te beginnen met materialen voor het naai atelier. Heb jij materialen uit deze lijst tot je beschikking die naar Malawi kunnen gaan? Neem dan contact met ons op via <a target="_blank" href="mailto:info@oneheartmalawi.com">info@oneheartmalawi.com</a>. Twijfel je of de spullen geschikt zijn? Stuur een foto mee, dan kunnen wij het beoordelen. Staat er niets op deze lijst dat jij hebt, maar zou je wel graag willen bijdragen? Blijf ons volgen, wacht op de andere lijsten en maak op een hele concrete manier het verschil voor mensen in Malawi. ๐Ÿ’š //// We are looking for materials for the tailoring studio! As previously mentioned, the OneHeartMalawi foundation will transport a container to Monkey Bay, Malawi. We are looking for various items to fill the container. Items that we throw away and no longer need and that are of great value in Malawi. Our experience is that many people realize that they are lucky with the country in which they were born. They want to help people who were born under different circumstances, but often don’t know how. For us, almost everything is available in stores and online, but for people in Malawi the things are literally very far away. This is a direct way to contribute. We will share lists per category with you, starting with materials for the tailoring studio. Do you have materials from this list that can go to Malawi? Please contact us at <a target="_blank" href="mailto:info@oneheartmalawi.com">info@oneheartmalawi.com</a>. Are you unsure whether the items are suitable? Send us a picture and we will have a look at it. Is there nothing you have from this list, but would you like to contribute? Keep following us, wait for the other lists and make a difference for people in Malawi in a very direct way. ๐Ÿ’š" data-itemnumber="6" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-6">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

3 months 4 weeks ago

Wij zoeken materialen voor het naai atelier!

Zoals eerder aangekondigd, gaat stichting OneHeartMalawi een container vervoeren naar Monkey Bay, Malawi. Om de container te kunnen vullen zijn wij op zoek naar verschillende spullen. Spullen die wij weggooien en niet meer nodig hebben en die in Malawi van grote waarde zijn. Onze ervaring is dat veel mensen beseffen dat ze geluk hebben met het land waarin ze geboren zijn. Ze willen mensen die in andere omstandigheden zijn geboren wel helpen, maar weten vaak niet hoe. Voor ons is bijna alles in winkels en online beschikbaar, voor mensen in Malawi zijn de spullen letterlijk heel ver weg. Dit is de manier om bij te dragen.

De komende tijd zullen wij lijsten per categorie met jullie gaan delen, te beginnen met materialen voor het naai atelier. Heb jij materialen uit deze lijst tot je beschikking die naar Malawi kunnen gaan? Neem dan contact met ons op via info@oneheartmalawi.com. Twijfel je of de spullen geschikt zijn? Stuur een foto mee, dan kunnen wij het beoordelen. Staat er niets op deze lijst dat jij hebt, maar zou je wel graag willen bijdragen? Blijf ons volgen, wacht op de andere lijsten en maak op een hele concrete manier het verschil voor mensen in Malawi. ๐Ÿ’š


////

We are looking for materials for the tailoring studio!

As previously mentioned, the OneHeartMalawi foundation will transport a container to Monkey Bay, Malawi. We are looking for various items to fill the container. Items that we throw away and no longer need and that are of great value in Malawi. Our experience is that many people realize that they are lucky with the country in which they were born. They want to help people who were born under different circumstances, but often donโ€™t know how. For us, almost everything is available in stores and online, but for people in Malawi the things are literally very far away. This is a direct way to contribute.

We will share lists per category with you, starting with materials for the tailoring studio. Do you have materials from this list that can go to Malawi? Please contact us at info@oneheartmalawi.com. Are you unsure whether the items are suitable? Send us a picture and we will have a look at it. Is there nothing you have from this list, but would you like to contribute? Keep following us, wait for the other lists and make a difference for people in Malawi in a very direct way. ๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/424965789_721041620086642_7749833009022421410_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=5SujeFPTZqgQ7kNvgFePwvq&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYA4GpS9jgpGWH9_u7OcXPl_FDZFlZ3ChnfdTsQCoLklvg&oe=667093D3 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_721041866753284" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Yesss!! De container is op 17 januari geplaatst op het terrein van kennissen van ons. Wij zijn hen enorm dankbaar! Stichting OneHeartMalawi gaat een container vervoeren naar Monkey Bay, Malawi. In de container worden benodigdheden en materialen getransporteerd voor het trainingscentrum en voor de lokale gemeenschap. De container zal uiteindelijk gebruikt worden voor de opslag van projectmaterialen op het projectland in Monkey Bay. Om de container te kunnen vullen zijn wij op zoek naar verschillende spullen. Houd onze social media en website in de gaten om te weten te komen waar wij allemaal naar op zoek zijn! ๐Ÿ’š //// Yesss!! The container was placed on the property of an acquaintance of ours on January 17. We are extremely grateful to them! The OneheartMalawi foundation will transport a container to Monkey Bay, Malawi. The container will transport supplies and materials for the training center and the local community. The container will ultimately be used for the storage of project materials on the project land in Monkey Bay. We are looking for various items to fill the container. Keep an eye on our social media and website to find out what items we are looking for! ๐Ÿ’š" data-itemnumber="7" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-7">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

4 months 1 week ago

Yesss!! De container is op 17 januari geplaatst op het terrein van kennissen van ons. Wij zijn hen enorm dankbaar!

Stichting OneHeartMalawi gaat een container vervoeren naar Monkey Bay, Malawi. In de container worden benodigdheden en materialen getransporteerd voor het trainingscentrum en voor de lokale gemeenschap. De container zal uiteindelijk gebruikt worden voor de opslag van projectmaterialen op het projectland in Monkey Bay.

Om de container te kunnen vullen zijn wij op zoek naar verschillende spullen. Houd onze social media en website in de gaten om te weten te komen waar wij allemaal naar op zoek zijn! ๐Ÿ’š

////

Yesss!! The container was placed on the property of an acquaintance of ours on January 17. We are extremely grateful to them!

The OneheartMalawi foundation will transport a container to Monkey Bay, Malawi. The container will transport supplies and materials for the training center and the local community. The container will ultimately be used for the storage of project materials on the project land in Monkey Bay.

We are looking for various items to fill the container. Keep an eye on our social media and website to find out what items we are looking for! ๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/419216109_708227241368080_5529814470049995045_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=j5jsPeEUpQ0Q7kNvgHc8gd2&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYBzKCgbDs0v65TqmCTsRAWQW51aSgtw_nSO7BctG0TZeA&oe=6670A094 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_708227844701353" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Omdat wij zo ontzettend dankbaar zijn voor de voortdurende steun van onze maandelijkse donateurs heeft OneHeartMalawi dit jaar onze maandelijkse donateurs bedankt met een schilderijtje gemaakt door de lokale bevolking in Malawi. Wil je ook maandelijks donateur worden om jongvolwassenen in Malawi een kans te geven? Ga naar <a target="_blank" href="https://www.oneheartmalawi.com">www.oneheartmalawi.com</a> ๐Ÿ’š" data-itemnumber="8" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-8">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

5 months 5 days ago

Omdat wij zo ontzettend dankbaar zijn voor de voortdurende steun van onze maandelijkse donateurs heeft OneHeartMalawi dit jaar onze maandelijkse donateurs bedankt met een schilderijtje gemaakt door de lokale bevolking in Malawi. Wil je ook maandelijks donateur worden om jongvolwassenen in Malawi een kans te geven? Ga naar www.oneheartmalawi.com ๐Ÿ’š

data-video=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/o1/v/t2/f2/m69/An-fNU-n2R27_VaZQLV-2s-SR6MN9WaecypkOCtEqPZngHETT5651JI0XRYisjRLRcskVSWEvtSMBfgBKPH6PcgG.mp4?efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net&_nc_cat=106&strext=1&vs=a2319a02da4578c9&_nc_vs=HBksFQIYOnBhc3N0aHJvdWdoX2V2ZXJzdG9yZS9HS19kRkJxNThYVWdIUDBEQU01eEZYMTFhSXBuYm1kakFBQUYVAALIAQAVAhg6cGFzc3Rocm91Z2hfZXZlcnN0b3JlL0dJLTVyeGplUnFXdmVRVUZBQnhhVVJmWTZtazNidjRHQUFBRhUCAsgBAEsHiBJwcm9ncmVzc2l2ZV9yZWNpcGUBMQ1zdWJzYW1wbGVfZnBzABB2bWFmX2VuYWJsZV9uc3ViACBtZWFzdXJlX29yaWdpbmFsX3Jlc29sdXRpb25fc3NpbQAoY29tcHV0ZV9zc2ltX29ubHlfYXRfb3JpZ2luYWxfcmVzb2x1dGlvbgAddXNlX2xhbmN6b3NfZm9yX3ZxbV91cHNjYWxpbmcAEWRpc2FibGVfcG9zdF9wdnFzABUAJQAcjBdAAAAAAAAAABERAAAAJpaQoILC0N1XFQIoAkMzGAt2dHNfcHJldmlldxwXQEPmZmZmZmYYIWRhc2hfZ2VuMmh3YmFzaWNfaHEyX2ZyYWdfMl92aWRlbxIAGBh2aWRlb3MudnRzLmNhbGxiYWNrLnByb2Q4ElZJREVPX1ZJRVdfUkVRVUVTVBsKiBVvZW1fdGFyZ2V0X2VuY29kZV90YWcGb2VwX2hkE29lbV9yZXF1ZXN0X3RpbWVfbXMBMAxvZW1fY2ZnX3J1bGUHdW5tdXRlZBNvZW1fcm9pX3JlYWNoX2NvdW50AzM5NBFvZW1faXNfZXhwZXJpbWVudAAMb2VtX3ZpZGVvX2lkEDEwMTI3OTA0MjY0OTM0NTkSb2VtX3ZpZGVvX2Fzc2V0X2lkDzM5NTU5MjYwOTQ4NDc2NRVvZW1fdmlkZW9fcmVzb3VyY2VfaWQRMjQ2OTQyMTUzODY4NTg1MDccb2VtX3NvdXJjZV92aWRlb19lbmNvZGluZ19pZBAxMTQ2NzA4MjQwMDA3NDE2DnZ0c19yZXF1ZXN0X2lkACUCHAAlxAEbB4gBcwQ4ODI4AmNkCjIwMjMtMTItMjQDcmNiAzMwMANhcHAFVmlkZW8CY3QZQ09OVEFJTkVEX1BPU1RfQVRUQUNITUVOVBNvcmlnaW5hbF9kdXJhdGlvbl9zBDM5LjgCdHMVcHJvZ3Jlc3NpdmVfZW5jb2RpbmdzAA%3D%3D&ccb=9-4&oh=00_AYAt_N7v19lfyKMli1h0ybV9nrKcP4REbhmitfsnPUfRKA&oe=666C85F5&_nc_sid=1d576d&_nc_rid=942694598555498&_nc_store_type=1 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_698388755685262" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Terwijl wij vanuit de kou lekker binnen bij de kerstboom aan het kerstdiner zitten, ziet Kerstmis er in Malawi wat anders uit. Om je een beeld te geven van kerst in Malawi, hebben wij Bright Kaluzi uit Mangochi, Malawi, gevraagd om voor jullie een video te maken en bewerken. Het is nu zomer in Malawi en mensen komen buiten bij elkaar, gaan samen naar de kerk en eten, dansen en zingen met elkaar. Letterlijk een hele warme Kerst. Wij willen hiermee ook weer alle donateurs en vrijwilligers bedanken voor jullie onmisbare support dit jaar. Er zijn veel doelen bereikt, zoals het aansluiten van elektriciteit waardoor er met Kerst ook licht schijnt op het projectland.๐ŸŒŸ Ook komend jaar gaan we samen met jullie onvermoeibaar door om kansen te bieden aan mensen in Malawi. Wil je bijdragen aan dit doel? Ga dan naar <a target="_blank" href="https://www.oneheartmalawi.com">www.oneheartmalawi.com</a> en steun vakopleidingen aan jongvolwassenen in Monkey Bay, Malawi. Vanuit onze teams in Nederland en Malawi wensen wij jullie hele fijne kerstdagen en het allerbeste voor 2024. Op naar een prachtig nieuw jaar, vol met gezondheid, liefde en hoop! โœจ๐Ÿ’ซ" data-itemnumber="9" class="efbl_feed_popup efbl_popup_video efbl-cff-item_number-9">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

5 months 3 weeks ago

Terwijl wij vanuit de kou lekker binnen bij de kerstboom aan het kerstdiner zitten, ziet Kerstmis er in Malawi wat anders uit. Om je een beeld te geven van kerst in Malawi, hebben wij Bright Kaluzi uit Mangochi, Malawi, gevraagd om voor jullie een video te maken en bewerken. Het is nu zomer in Malawi en mensen komen buiten bij elkaar, gaan samen naar de kerk en eten, dansen en zingen met elkaar. Letterlijk een hele warme Kerst.

Wij willen hiermee ook weer alle donateurs en vrijwilligers bedanken voor jullie onmisbare support dit jaar. Er zijn veel doelen bereikt, zoals het aansluiten van elektriciteit waardoor er met Kerst ook licht schijnt op het projectland.๐ŸŒŸ Ook komend jaar gaan we samen met jullie onvermoeibaar door om kansen te bieden aan mensen in Malawi. Wil je bijdragen aan dit doel? Ga dan naar www.oneheartmalawi.com en steun vakopleidingen aan jongvolwassenen in Monkey Bay, Malawi.

Vanuit onze teams in Nederland en Malawi wensen wij jullie hele fijne kerstdagen en het allerbeste voor 2024. Op naar een prachtig nieuw jaar, vol met gezondheid, liefde en hoop! โœจ๐Ÿ’ซ

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/407385511_686514040206067_1763578228556131697_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=1yaqTtVLYlYQ7kNvgF1jUR-&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYBmPQQrbIkeB_cTGAE0IxaxnV1WcKgrla5YVyrxcm5DrA&oe=66708B6E data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_686518850205586" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Op 6 oktober waren Aaron Mangawa en <a href="https://facebook.com/5451004624918364" target="_blank">Grada Snoek</a> aanwezig bij de Malawi dag van <a href="https://facebook.com/105516159523693" target="_blank">Wilde Ganzen</a> in Amersfoort. Het motto van <a href="https://facebook.com/105516159523693" target="_blank">Wilde Ganzen</a>: &quot;Alleen ga je sneller, samen kom je verder&quot;. Het was een zeer informatieve en inspirerende dag waar mooie contacten uit zijn gekomen. Bijzonder dat Aaron daar als enige Afrikaan zijn ervaringen kon delen. Op naar een mooie toekomstige samenwerking en de volgende Malawi dag! ๐Ÿ’š" data-itemnumber="10" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-10">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

6 months 2 weeks ago

Op 6 oktober waren Aaron Mangawa en Grada Snoek aanwezig bij de Malawi dag van Wilde Ganzen in Amersfoort.

Het motto van Wilde Ganzen: "Alleen ga je sneller, samen kom je verder".

Het was een zeer informatieve en inspirerende dag waar mooie contacten uit zijn gekomen. Bijzonder dat Aaron daar als enige Afrikaan zijn ervaringen kon delen. Op naar een mooie toekomstige samenwerking en de volgende Malawi dag! ๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/401144184_678554984335306_6512243671593851528_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=f126kiRG4vwQ7kNvgHFjrIr&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYBw7vaCFgqk-jsWwc-Xj3So4de1o9rRN1tsdHyhaUsO-Q&oe=66707D94 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_678555214335283" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="We hebben elektriciteit! ๐Ÿ’š Op 20 oktober was het zo ver. Er is ein-de-lijk elektriciteit op het projectland. Hoewel het in Nederland binnen een paar minuten geregeld is, is dit in Malawi absoluut niet het geval. Het is, wanneer je kijkt met een Europese bril, niet voor te stellen hoe groot deze uitdaging was. In Malawi is er maar 1 aanbieder die elektriciteit aansluit; Escom. Zij hebben dus ontzettend veel werk in het hele land en daarom duurt het ook zo lang. In de straat van het projectland had nog niemand elektriciteit. We hadden 6 elektriciteitspalen en 800 meter aan kabels nodig en hebben dit, naast alle andere benodigde materialen, zelf moeten aanschaffen. In Malawi is het nodig om te “pushen” om dingen voor elkaar te krijgen. Aaron is in mei 2022, toen Aaron en Mariska nog in Malawi woonden, begonnen met het proces om elektriciteit te krijgen op het projectland. Hij moest vaak op en neer van Monkey Bay naar Mangochi, waar het kantoor van Escom zit, om het proces te versnellen. Ook had hij in Malawi en in Nederland wekelijks telefonisch contact. De laatste stap, de daadwerkelijke aansluiting van de elektriciteit, 2 maanden geleden, ging op het laatste moment niet door omdat er een bijennest werd gevonden. Eerst moest dat probleem worden opgelost. Ons geduld werd enorm op de proef gesteld maar wat zijn we blij dat het uiteindelijk gelukt is. Vrienden van ons wachten al meer dan 3 jaar op elektriciteit. Dus het “pushen” was absoluut de moeite waard. Toen wij het filmpje doorgestuurd kregen vanuit Malawi met het licht aan in het naai atelier, konden wij ons geluk niet op. Dit was een ontzettend grote en moeizame stap die is overwonnen. Wij zijn dan ook super trots op ons lokale team die hier ontzettend hard voor hebben gewerkt. Hartelijk dank voor alle donaties die het mogelijk hebben gemaakt om elektriciteit op het projectland te krijgen! In het bijzonder willen wij <a href="https://facebook.com/457519484301023" target="_blank"><a href="https://facebook.com/457519484301023" target="_blank">Eltra Engineering BV</a></a> bedanken voor hun grote bijdrage. /// We have electricity! ๐Ÿ’š On October 20th the moment was finally there. We have electricity on the project land. Although it can be arranged within a few minutes in the Netherlands, this is absolutely not the case in Malawi. From a European standpoint, it is difficult to imagine how big of a challenge this is in Malawi. In Malawi there is only 1 provider that connects electricity; Escom. So they have a lot of work all over the country and that is why it takes so long. No one in the street of the project land had electricity yet. We needed 6 utility poles and 800 meters of wire and had to purchase these ourselves, in addition to all other required materials. In Malawi it is necessary to “push” to get things done. Aaron started the process of getting electricity to the project land in May 2022, when Aaron and Mariska were still living in Malawi. He often had to travel back and forth from Monkey Bay to Mangochi, where Escom's office is located, to speed up the process. He also had weekly telephone contact when he was in Malawi and in the Netherlands. The final step, the actual connection of the electricity, 2 months ago, was canceled at the last minute because a bee's nest was found. That problem had to be solved first. Our patience was tested enormously but we are thrilled that we succeeded. Friends of ours have been waiting for electricity for more than 3 years. So the “push” was definitely worth it. When we received the video from Malawi with the lights on in the tailoring shop, we were extremely happy. This was a huge and difficult step that we overcame. We are very proud of our local team who have worked extremely hard for this. A big thank you for all the donations that made it possible to get electricity on the project land! In particular, we would like to thank <a href="https://facebook.com/457519484301023" target="_blank"><a href="https://facebook.com/457519484301023" target="_blank">Eltra Engineering BV</a></a> for their great contribution." data-itemnumber="11" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-11">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

7 months 23 hours ago

We hebben elektriciteit! ๐Ÿ’š

Op 20 oktober was het zo ver. Er is ein-de-lijk elektriciteit op het projectland. Hoewel het in Nederland binnen een paar minuten geregeld is, is dit in Malawi absoluut niet het geval. Het is, wanneer je kijkt met een Europese bril, niet voor te stellen hoe groot deze uitdaging was. In Malawi is er maar 1 aanbieder die elektriciteit aansluit; Escom. Zij hebben dus ontzettend veel werk in het hele land en daarom duurt het ook zo lang. In de straat van het projectland had nog niemand elektriciteit. We hadden 6 elektriciteitspalen en 800 meter aan kabels nodig en hebben dit, naast alle andere benodigde materialen, zelf moeten aanschaffen. In Malawi is het nodig om te โ€œpushenโ€ om dingen voor elkaar te krijgen.

Aaron is in mei 2022, toen Aaron en Mariska nog in Malawi woonden, begonnen met het proces om elektriciteit te krijgen op het projectland. Hij moest vaak op en neer van Monkey Bay naar Mangochi, waar het kantoor van Escom zit, om het proces te versnellen. Ook had hij in Malawi en in Nederland wekelijks telefonisch contact. De laatste stap, de daadwerkelijke aansluiting van de elektriciteit, 2 maanden geleden, ging op het laatste moment niet door omdat er een bijennest werd gevonden. Eerst moest dat probleem worden opgelost. Ons geduld werd enorm op de proef gesteld maar wat zijn we blij dat het uiteindelijk gelukt is. Vrienden van ons wachten al meer dan 3 jaar op elektriciteit. Dus het โ€œpushenโ€ was absoluut de moeite waard.

Toen wij het filmpje doorgestuurd kregen vanuit Malawi met het licht aan in het naai atelier, konden wij ons geluk niet op. Dit was een ontzettend grote en moeizame stap die is overwonnen. Wij zijn dan ook super trots op ons lokale team die hier ontzettend hard voor hebben gewerkt. Hartelijk dank voor alle donaties die het mogelijk hebben gemaakt om elektriciteit op het projectland te krijgen! In het bijzonder willen wij Eltra Engineering BV bedanken voor hun grote bijdrage.

///

We have electricity! ๐Ÿ’š

On October 20th the moment was finally there. We have electricity on the project land. Although it can be arranged within a few minutes in the Netherlands, this is absolutely not the case in Malawi. From a European standpoint, it is difficult to imagine how big of a challenge this is in Malawi. In Malawi there is only 1 provider that connects electricity; Escom. So they have a lot of work all over the country and that is why it takes so long. No one in the street of the project land had electricity yet. We needed 6 utility poles and 800 meters of wire and had to purchase these ourselves, in addition to all other required materials. In Malawi it is necessary to โ€œpushโ€ to get things done.

Aaron started the process of getting electricity to the project land in May 2022, when Aaron and Mariska were still living in Malawi. He often had to travel back and forth from Monkey Bay to Mangochi, where Escom's office is located, to speed up the process. He also had weekly telephone contact when he was in Malawi and in the Netherlands. The final step, the actual connection of the electricity, 2 months ago, was canceled at the last minute because a bee's nest was found. That problem had to be solved first. Our patience was tested enormously but we are thrilled that we succeeded. Friends of ours have been waiting for electricity for more than 3 years. So the โ€œpushโ€ was definitely worth it.

When we received the video from Malawi with the lights on in the tailoring shop, we were extremely happy. This was a huge and difficult step that we overcame. We are very proud of our local team who have worked extremely hard for this. A big thank you for all the donations that made it possible to get electricity on the project land! In particular, we would like to thank Eltra Engineering BV for their great contribution.

Stichting Oneheartmalawi

7 months 2 weeks ago

OneHeartMalawi zoekt een locatie voor het tijdelijk stallen van een container!

Wij hebben een groot verzoek en hopen dat iemand ons kan helpen. We zijn erg ver op weg met het trainingscentrum en hebben nu de materialen op het land nodig om deze lessen mogelijk te maken. Daarom ons verzoek:

Wij zoeken naar een locatie waar wij een 20ft zeecontainer (6m x 2.44m x 2.59m) kunnen stallen vanaf december 2023. Hij zou gewoon ergens weggestopt mogen zijn op een stuk land en wordt met een sideloader gebracht via onze partner De Baanderij. Eens in de zoveel tijd (~elke 1-2 maanden) zouden wij verzamelde spullen komen brengen en opslaan in de container. Zodra hij helemaal vol is haalt De Baanderij hem weer op en verschepen we deze naar Malawi. We doen er alles aan om binnen 12 maanden de container in Malawi te krijgen. We zijn zo transparant mogelijk en willen niet onnodig plek innemen op iemands land.

Ken of ben jij iemand waar wij deze container zouden kunnen plaatsen? Neem dan graag contact op met Mariska, Aaron of Johan, of mail ons op info@oneheartmalawi.com. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ

////

OneHeartMalawi is looking for a location to temporarily store a container!

We have a big request from the OneHeartMalawi foundation and hope that someone can help us. The building of the training center is well on its way and now we need the materials on the project land to make the trainings possible. Therefore our request:

We are looking for a location in the Netherlands where we can store a 20ft shipping container (6m x 2.44m x 2.59m) in December 2023. It could simply be tucked away somewhere on a piece of land and will be delivered with a sideloader from our partner De Baanderij. Every now and then (~every 1-2 months) we would bring collected items and store them in the container. As soon as it is completely full, De Baanderij will pick it up again and we will ship it to Malawi. We are doing everything we can to get the container to Malawi within 12 months. We are as transparent as possible and do not want to take up unnecessary space on someone's land.

Do you know or are you someone where we could place this container? Please contact Mariska, Aaron or Johan, or email us at info@oneheartmalawi.com. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ

data-video=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/o1/v/t2/f2/m69/An90ZY2UElY0nOm5B4HID_c67IqUrVeac9jSj1AQkVyQUE-gDAI4p3Ndtz8LD1ai53sf75GcklTBLcscXqLuCA8.mp4?efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net&_nc_cat=102&strext=1&vs=16807d8eda1c3e33&_nc_vs=HBksFQIYOnBhc3N0aHJvdWdoX2V2ZXJzdG9yZS9HRkEyUmhwb0hsek1sOWtDQU1VZzlPTTVLNFZlYm1kakFBQUYVAALIAQAVAhg6cGFzc3Rocm91Z2hfZXZlcnN0b3JlL0dQa0lMaGR6dWstZ193SURBRnJ4MlY2X25YUU9idjRHQUFBRhUCAsgBAEsHiBJwcm9ncmVzc2l2ZV9yZWNpcGUBMQ1zdWJzYW1wbGVfZnBzABB2bWFmX2VuYWJsZV9uc3ViACBtZWFzdXJlX29yaWdpbmFsX3Jlc29sdXRpb25fc3NpbQAoY29tcHV0ZV9zc2ltX29ubHlfYXRfb3JpZ2luYWxfcmVzb2x1dGlvbgAddXNlX2xhbmN6b3NfZm9yX3ZxbV91cHNjYWxpbmcAEWRpc2FibGVfcG9zdF9wdnFzABUAJQAcjBdAAAAAAAAAABERAAAAJsLu3%2FXq4qECFQIoAkMzGAt2dHNfcHJldmlldxwXQEfd0vGp%2B%2BcYGWRhc2hfaDI2NC1iYXNpYy1nZW4yXzcyMHASABgYdmlkZW9zLnZ0cy5jYWxsYmFjay5wcm9kOBJWSURFT19WSUVXX1JFUVVFU1QbCogVb2VtX3RhcmdldF9lbmNvZGVfdGFnBm9lcF9oZBNvZW1fcmVxdWVzdF90aW1lX21zATAMb2VtX2NmZ19ydWxlB3VubXV0ZWQTb2VtX3JvaV9yZWFjaF9jb3VudAMzOTQRb2VtX2lzX2V4cGVyaW1lbnQADG9lbV92aWRlb19pZA82NTgxMTQyMzk3NTEwMjASb2VtX3ZpZGVvX2Fzc2V0X2lkEDE3Nzc4MjUyODI2NjY4MTEVb2VtX3ZpZGVvX3Jlc291cmNlX2lkDzYzNzIxNTY5ODU4MjQzMxxvZW1fc291cmNlX3ZpZGVvX2VuY29kaW5nX2lkEDExNzkxODQ0OTk3NjMwOTAOdnRzX3JlcXVlc3RfaWQAJQIcACXEARsHiAFzBDI1NDcCY2QKMjAyMy0xMC0xMwNyY2IDMzAwA2FwcAVWaWRlbwJjdBlDT05UQUlORURfUE9TVF9BVFRBQ0hNRU5UE29yaWdpbmFsX2R1cmF0aW9uX3MJNDcuNzg2NjY3AnRzFXByb2dyZXNzaXZlX2VuY29kaW5ncwA%3D&ccb=9-4&oh=00_AYCxR9B_s2xXD0ltBsTfuD5A07JazwRLmhByycnfK38N1g&oe=666C8485&_nc_sid=1d576d&_nc_rid=875737029886908&_nc_store_type=1 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_661161849407953" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="After the inspiring visit of KnappeKoppen in 2023, OneHeartMalawi would now like to invite you to the project land in Malawi to experience the country while supporting the local community during the summer of 2024! -Why? In Malawi education is not as self-evident and well organized as in the Netherlands. To give more young adults a chance, OneHeartMalawi is building a vocational training centre in Monkey Bay, Malawi. Here, they could learn welding and tailoring. -How does it work? Aaron Mangawa, co-founder of OneHeartMalawi, grew up in Monkey Bay and Cape Maclear in Malawi. He has a lot of experience in letting visitors experience Malawi and he knows the people and the area well. We would like to give you the chance to get to know Malawi from Aaron first hand. You will get to experience where Aaron grew up, travel around Malawi, go for safari and do different cultural activities at the beautiful lake of Malawi. You will also give back to the community with local volunteering and raising money for the OneHeartMalawi project. Aaron’s background, network and experience will help in getting you a fair price for your trip and a pleasant trip overall. He speaks English, Chichewa and Dutch, and enjoys nothing more than teaching people about Malawi. -How does this trip support the vocational training project? Prior to your trip, we invite you to help OneHeartMalawi build the vocational training centre by raising money for the project. It is totally up to you how to raise money, such as organizing a sponsor event, donate yourself, share the story with friends, family, or see if the company you work at could become a donor. It would be amazing if we could raise 1000 euros per visitor for the project to finish the necessary buildings and acquire the training materials. You will see with your own eyes where the donation is spent and how much impact you are making by supporting this project. -Interested to learn more about this opportunity? *Visit <a target="_blank" href="https://www.oneheartmalawi.com">www.oneheartmalawi.com</a> and our social media <a href="https://facebook.com/105952548073090" target="_blank">Stichting Oneheartmalawi</a> *Get in touch with the founders Mariska, Aaron or Johan if you already know them *Contact us at <a target="_blank" href="mailto:info@oneheartmalawi.com">info@oneheartmalawi.com</a> to get more information and plan a call Please get in touch before December 17th 2023! ๐Ÿ’š" data-itemnumber="12" class="efbl_feed_popup efbl_popup_video efbl-cff-item_number-12">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi is in Mangochi, Malawi.

8 months 4 days ago

After the inspiring visit of KnappeKoppen in 2023, OneHeartMalawi would now like to invite you to the project land in Malawi to experience the country while supporting the local community during the summer of 2024!

-Why?
In Malawi education is not as self-evident and well organized as in the Netherlands. To give more young adults a chance, OneHeartMalawi is building a vocational training centre in Monkey Bay, Malawi. Here, they could learn welding and tailoring.

-How does it work?
Aaron Mangawa, co-founder of OneHeartMalawi, grew up in Monkey Bay and Cape Maclear in Malawi. He has a lot of experience in letting visitors experience Malawi and he knows the people and the area well. We would like to give you the chance to get to know Malawi from Aaron first hand. You will get to experience where Aaron grew up, travel around Malawi, go for safari and do different cultural activities at the beautiful lake of Malawi. You will also give back to the community with local volunteering and raising money for the OneHeartMalawi project. Aaronโ€™s background, network and experience will help in getting you a fair price for your trip and a pleasant trip overall. He speaks English, Chichewa and Dutch, and enjoys nothing more than teaching people about Malawi.

-How does this trip support the vocational training project?
Prior to your trip, we invite you to help OneHeartMalawi build the vocational training centre by raising money for the project. It is totally up to you how to raise money, such as organizing a sponsor event, donate yourself, share the story with friends, family, or see if the company you work at could become a donor. It would be amazing if we could raise 1000 euros per visitor for the project to finish the necessary buildings and acquire the training materials. You will see with your own eyes where the donation is spent and how much impact you are making by supporting this project.

-Interested to learn more about this opportunity?
*Visit www.oneheartmalawi.com and our social media Stichting Oneheartmalawi
*Get in touch with the founders Mariska, Aaron or Johan if you already know them
*Contact us at info@oneheartmalawi.com to get more information and plan a call

Please get in touch before December 17th 2023! ๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/382725070_650717477119057_8924777966895269962_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=jNmUDPM-9KoQ7kNvgHC0p79&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYAkJ0KxXQF0qbhxqmTVj1liLZ_NwPSdaEZk4OwdJhtQZw&oe=6670722A data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_650717803785691" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="“In de zomer van 2022 kwamen Inge en ik via OHM terecht bij Sinthana. Dit is een project in Malawi waar wij 3 weken vrijwilligerswerk als docent hebben gedaan. We zijn gepassioneerd geraakt over het goede werk van Sinthana en OneHeartMalawi en proberen sindsdien, op onze eigen manier, bij te dragen aan deze projecten. Onlangs ontving ik een e-mail van mijn werkgever INFOdation dat er oude kantoormeubelen beschikbaar kwamen. De link was voor mij toen snel gelegd. We zochten contact met Mariska en binnen twee weken haalden we een hoop meubilair op. Super bedankt INFOdation! Aaron bepaalde waar behoefte aan is en wat de moeite waard is om verscheept te worden. Bij meubelmaker Studio Jasper mochten de spullen tijdelijk gestald worden. De eigenaren hebben ooit meubels gemaakt in Afrika en waren meteen enthousiast om op deze manier bij te kunnen dragen. Middels een container gaan de meubels volgend jaar op transport richting Malawi. Een beetje van onze tijd, geld en inzet, betekent ontzettend veel voor de gemeenschappen in Malawi!” Michiel van den Baar Binnenkort wordt er meer informatie gedeeld over de spullen die ze in Malawi nodig hebben en die wij verzamelen. En hoe jij kan helpen om deze container goed gevuld naar Malawi te laten gaan. Wordt vervolgd.. ๐Ÿ’š" data-itemnumber="13" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-13">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

8 months 3 weeks ago

โ€œIn de zomer van 2022 kwamen Inge en ik via OHM terecht bij Sinthana. Dit is een project in Malawi waar wij 3 weken vrijwilligerswerk als docent hebben gedaan. We zijn gepassioneerd geraakt over het goede werk van Sinthana en OneHeartMalawi en proberen sindsdien, op onze eigen manier, bij te dragen aan deze projecten. Onlangs ontving ik een e-mail van mijn werkgever INFOdation dat er oude kantoormeubelen beschikbaar kwamen. De link was voor mij toen snel gelegd. We zochten contact met Mariska en binnen twee weken haalden we een hoop meubilair op. Super bedankt INFOdation! Aaron bepaalde waar behoefte aan is en wat de moeite waard is om verscheept te worden. Bij meubelmaker Studio Jasper mochten de spullen tijdelijk gestald worden. De eigenaren hebben ooit meubels gemaakt in Afrika en waren meteen enthousiast om op deze manier bij te kunnen dragen. Middels een container gaan de meubels volgend jaar op transport richting Malawi. Een beetje van onze tijd, geld en inzet, betekent ontzettend veel voor de gemeenschappen in Malawi!โ€

Michiel van den Baar

Binnenkort wordt er meer informatie gedeeld over de spullen die ze in Malawi nodig hebben en die wij verzamelen. En hoe jij kan helpen om deze container goed gevuld naar Malawi te laten gaan. Wordt vervolgd.. ๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/372916421_638754908315314_7123018597643580616_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=44XC59f9WpAQ7kNvgFdcTFV&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYAOUjulQfL6y3WDKIcoJ_JyOKjs5BVReUQu6WPJrFdtGA&oe=6670717D data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_638756368315168" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="In Monkey Bay, Malawi, is de bouw van het trainingscentrum in volle gang. Zo is nu ook het kantoor bijna af. Dit is ook één van de voorwaarden voor een TEVET registratie in Malawi, die wij nodig hebben om onze studenten een formeel certificaat aan te kunnen bieden na afronding van de trainingen. Er wordt hard gewerkt en wij zijn erg blij met de samenwerking en het contact met de lokale mensen in Malawi. Fijn dat onze landmanager Willliam en lasser Anthon ervoor zorgen dat de bouw in goede banen wordt geleid. Ook met de aanleg van de elektricteit zijn we erg ver. Het is moeilijk om vanuit een Europese bril voor te stellen hoe lang dit traject duurt en hoe moeilijk het is om dit voor elkaar te krijgen in Malawi. Aaron zit hier bovenop en heeft goede contacten. Wij kunnen niet wachten! ๐Ÿ’š //// In Monkey Bay, Malawi, our local team is very busy with the construction of the training center. The office is now almost finished. This is also one of the conditions for a TEVET registration in Malawi, which is required to offer our students a formal certificate after finishing a training. Our team is working hard and we are very happy with the cooperation and contact with them. It's great that our land manager Willliam and welder Anthon are making sure that the construction is going well. We are also very far with the connection for electricity to the project land. It is difficult to imagine from a European perspective how long this process can take and how difficult it is to achieve this in Malawi. Aaron is working hard to achieve this and has good contacts. We can't wait! ๐Ÿ’š" data-itemnumber="14" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-14">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

9 months 2 weeks ago

In Monkey Bay, Malawi, is de bouw van het trainingscentrum in volle gang. Zo is nu ook het kantoor bijna af. Dit is ook รฉรฉn van de voorwaarden voor een TEVET registratie in Malawi, die wij nodig hebben om onze studenten een formeel certificaat aan te kunnen bieden na afronding van de trainingen. Er wordt hard gewerkt en wij zijn erg blij met de samenwerking en het contact met de lokale mensen in Malawi. Fijn dat onze landmanager Willliam en lasser Anthon ervoor zorgen dat de bouw in goede banen wordt geleid.

Ook met de aanleg van de elektricteit zijn we erg ver. Het is moeilijk om vanuit een Europese bril voor te stellen hoe lang dit traject duurt en hoe moeilijk het is om dit voor elkaar te krijgen in Malawi. Aaron zit hier bovenop en heeft goede contacten. Wij kunnen niet wachten! ๐Ÿ’š

////

In Monkey Bay, Malawi, our local team is very busy with the construction of the training center. The office is now almost finished. This is also one of the conditions for a TEVET registration in Malawi, which is required to offer our students a formal certificate after finishing a training. Our team is working hard and we are very happy with the cooperation and contact with them. It's great that our land manager Willliam and welder Anthon are making sure that the construction is going well.

We are also very far with the connection for electricity to the project land. It is difficult to imagine from a European perspective how long this process can take and how difficult it is to achieve this in Malawi. Aaron is working hard to achieve this and has good contacts. We can't wait! ๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/358637507_598120112378794_1532512779315937589_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=SYFpSQh5dJEQ7kNvgFY8TkH&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYC9A755LlHBvt1iXciDpwuFjdyFrUTCAaDnQ3WTj6ZQHQ&oe=66708D36 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_598120322378773" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Stichting <a href="https://facebook.com/203541813119097" target="_blank">KnappeKoppen</a> is in Malawi om vrijwilligerswerk te doen bij Stichting OneHeartMalawi. Ze hebben een onwijs mooi bedrag gedoneerd waarmee ze op het projectland meteen aan de slag konden. Amber van <a href="https://facebook.com/203541813119097" target="_blank">KnappeKoppen</a>: &quot;Vorige week hebben we geholpen met het bouwen van een riolering voor een goedwerkende hygiënische wc. Ook hebben we ervoor gezorgd dat alles geschilderd is en hebben we ons bezig gehouden met andere kleinere taken, zoals planten water geven, water uit een put halen en stenen sjouwen. Dit hebben we samen met de lokale mannen gedaan, die ook voor dit project werken.&quot; Wij willen jullie enorm bedanken voor jullie inzet. Geweldig wat jullie in Malawi hebben gepresteerd! ๐Ÿ’š๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ" data-itemnumber="15" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-15">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

11 months 1 week ago

Stichting KnappeKoppen is in Malawi om vrijwilligerswerk te doen bij Stichting OneHeartMalawi. Ze hebben een onwijs mooi bedrag gedoneerd waarmee ze op het projectland meteen aan de slag konden.

Amber van KnappeKoppen: "Vorige week hebben we geholpen met het bouwen van een riolering voor een goedwerkende hygiรซnische wc. Ook hebben we ervoor gezorgd dat alles geschilderd is en hebben we ons bezig gehouden met andere kleinere taken, zoals planten water geven, water uit een put halen en stenen sjouwen. Dit hebben we samen met de lokale mannen gedaan, die ook voor dit project werken."

Wij willen jullie enorm bedanken voor jullie inzet. Geweldig wat jullie in Malawi hebben gepresteerd! ๐Ÿ’š๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ

Stichting Oneheartmalawi

11 months 3 weeks ago

Wat hebben Aaron en Grada Snoek een goede tijd samen gehad in Malawi en wat hebben ze veel gezien en gedaan. Wij kunnen geen genoeg krijgen van Gradaยดs schrijven en fotoยดs en willen graag nog een blog van haar delen. Alvast een voorproefje:

โ€œMet deze erkenning (TEVET) kan een leerling na afronding van zijn opleiding een goedgekeurd certificaat krijgen. Ik schrijf dat vrij snel op, maar zoโ€™n erkenning krijg je niet zomaar. Er moet aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan en dat is als NGO niet eenvoudig. Zo moet er een algemeen lokaal op het terrein zijn, een bibliotheek en een toiletgebouw met gescheiden toiletten voor mannen en vrouwenโ€ฆ genderneutraal is hier in Malawi nog niet doorgedrongen. Overigens: er is nu ook wel een toilet, hoor!

Het zal duidelijk zijn: dit is allemaal niet eenvoudig als je afhankelijk bent van donaties. Ik moet er een beetje van zuchten, maar als ik naar de energie en drive van Aaron kijk, dan kan ik niet anders dan vertrouwen hebben: ook al gaat het langzaam, zijn droom om het gat in het Malawiaanse onderwijssysteem een klein beetje te dichten zal worden gerealiseerd!โ€

Lees hier verder... gradasnoek.nl/ontwikkelingen/

data-video=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/351019528_801006304751598_5489258705089382969_n.mp4?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=55d0d3&efg=eyJybHIiOjU0NSwicmxhIjo1MzQsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIiwidmlkZW9faWQiOjY1OTk3MTA2OTI5MTQ5NH0%3D&_nc_ohc=INgMHsXVRO8Q7kNvgG6SA3T&rl=545&vabr=303&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYCIpZhgMlk0k0LfuPraerDQWG9Vj-werG5GOuHH1HL_nQ&oe=66708701 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_580143497509789" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="William en Anton zijn erg nauw betrokken bij het project en stellen zich graag aan jullie voor ๐Ÿ’š // William and Anton are very closely involved in the project and would like to introduce themselves to you ๐Ÿ’š" data-itemnumber="16" class="efbl_feed_popup efbl_popup_video efbl-cff-item_number-16">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 1 week ago

William en Anton zijn erg nauw betrokken bij het project en stellen zich graag aan jullie voor ๐Ÿ’š

//

William and Anton are very closely involved in the project and would like to introduce themselves to you ๐Ÿ’š

Stichting Oneheartmalawi

1 year 1 month ago

Het afgelopen jaar hebben ze bij KnappeKoppen geld ingezameld voor Stichting Oneheartmalawi. KnappeKoppen Sophie, Julie, Jet, Yaรซl, Annelou en Amber komen binnenkort zelfs helpen bij de bouw in Malawi! Wil je hier meer over weten? Check hun uitzwaai-interview op knappekoppen.work/blog/knappekoppen-sophie-julie-jet-yael-annelou-en-amber-gaan-een-school-bouwen-in-malawi/

Wij zijn alle KnappeKoppen en anderen die hieraan hebben bijgedragen ontzettend dankbaar en kijken uit naar jullie komst in Malawi!๐Ÿ’š

Stichting Oneheartmalawi

1 year 1 month ago

Een tijd geleden raakte Grada Snoek betrokken als vrijwilliger en na alle mooie verhalen en beelden wilde zij het project graag van dichtbij ervaren. Twee weken geleden vertrok zij naar Malawi waar Aaron haar ontving. Naast dat we erg blij zijn met haar support kan ze ook nog eens fantastisch schrijven en fotograferen! Ontdek in Grada's blog hoe zij de eerste paar dagen heeft ervaren: gradasnoek.nl/oneheartmalawi/

#Malawi #vocationaltraining #nonprofit #goeddoel

data-video=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/339381621_1604289320071686_5322540191789711235_n.mp4?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=55d0d3&efg=eyJybHIiOjUxNiwicmxhIjo3ODksInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIiwidmlkZW9faWQiOjEwNjg4MjIxOTQwNzQwNTB9&_nc_ohc=nUA5fx7Km6AQ7kNvgG4RzD3&rl=516&vabr=287&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYBMJ6s4DylGwPdbh5rMNzfzlnm14lbRsNJOTWHmY1Oeug&oe=66707C5E data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_546325460891593" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Benieuwd hoe het er aan toe gaat op het projectland in Malawi? Aaron praat je graag bij in deze video die vandaag is opgenomen! Ga naar <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/donate/">oneheartmalawi.com/donate/</a> en zie hoe jij dit project kan steunen.๐Ÿ’š #<a href="https://www.facebook.com/hashtag/malawi" class="eflb-hash" target="_blank">malawi</a> #<a href="https://www.facebook.com/hashtag/nonprofit" class="eflb-hash" target="_blank">nonprofit</a> #<a href="https://www.facebook.com/hashtag/vocationaltraining" class="eflb-hash" target="_blank">vocationaltraining</a> #<a href="https://www.facebook.com/hashtag/goeddoel" class="eflb-hash" target="_blank">goeddoel</a>" data-itemnumber="17" class="efbl_feed_popup efbl_popup_video efbl-cff-item_number-17">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 2 months ago

Benieuwd hoe het er aan toe gaat op het projectland in Malawi? Aaron praat je graag bij in deze video die vandaag is opgenomen! Ga naar oneheartmalawi.com/donate/ en zie hoe jij dit project kan steunen.๐Ÿ’š

#malawi #nonprofit #vocationaltraining #goeddoel

Stichting Oneheartmalawi

1 year 3 months ago

While Malawi was still recovering from last year's tropical storms Ana and Gombe, storm Freddy hit Malawi for the second time this month, resulting in heavy rainfall, floodings and devastating wind gusts in the southern regions. The storm has already killed over 200 people in Malawi. Sadly, the country was already suffering from a cholera outbreak costing over thousand lives. The timing of this storm could also worsen the cholera outbreak, as it is mainly transmitted by consumption of contaminated water and food.

We received many questions how the project area in Monkey Bay is affected by the current storm. Monkey Bay is a little bit further north of the current floodings. People and their houses in this area are safe from the storm, yet it is still raining heavily and most plants are damaged. Also Malawi's power supply is crippled, causing prolonged blackouts in most parts of the country.

We would like to express our deepest sympathy to those who have been affected by these devastating disasters.

NOS article: nos.nl/l/2467550 #Malawi #CycloneFreddy

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/333050853_610948634177457_4357020184185349508_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=_HMFCPIJspgQ7kNvgGc1Hbw&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYCHGxQpQQc_udC1VlZhPHJJeZOPEEVBbjUmzqr8_i42MQ&oe=66707A8F data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_525011819689624" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Voortgang! ๐Ÿ’š Het regenseizoen is in Malawi in volle gang en dat is terug te zien in het groen en de groei van de planten. William (OHM’s land manager) zorgt ervoor dat de planten goed worden onderhouden. Daarnaast is er ook ‘groei’ op het land. Zo zijn naast de bouw van het las- en naaiatelier ook de eerste stenen gelegd aan het kantoor, voor de ontvangst van mensen. ///English/// Progress! ๐Ÿ’š It’s rain season in Malawi and that is reflected in the greenery and the growth of the plants. William (OHM’s land manager) ensures that the plants are well taken care of. In addition, there is also ‘growth’ on the land. Next to the construction of the welding and sewing workshop, the first stones have been laid for the office, for the reception of people. Contribute at <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/donate/">oneheartmalawi.com/donate/</a> #<a href="https://www.facebook.com/hashtag/charity" class="eflb-hash" target="_blank">charity</a> #<a href="https://www.facebook.com/hashtag/nonprofit" class="eflb-hash" target="_blank">nonprofit</a> #<a href="https://www.facebook.com/hashtag/donate" class="eflb-hash" target="_blank">donate</a> #<a href="https://www.facebook.com/hashtag/makeadifference" class="eflb-hash" target="_blank">makeadifference</a>" data-itemnumber="18" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-18">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 3 months ago

Voortgang! ๐Ÿ’š
Het regenseizoen is in Malawi in volle gang en dat is terug te zien in het groen en de groei van de planten. William (OHMโ€™s land manager) zorgt ervoor dat de planten goed worden onderhouden. Daarnaast is er ook โ€˜groeiโ€™ op het land. Zo zijn naast de bouw van het las- en naaiatelier ook de eerste stenen gelegd aan het kantoor, voor de ontvangst van mensen.

///English///
Progress! ๐Ÿ’š
Itโ€™s rain season in Malawi and that is reflected in the greenery and the growth of the plants. William (OHMโ€™s land manager) ensures that the plants are well taken care of. In addition, there is also โ€˜growthโ€™ on the land. Next to the construction of the welding and sewing workshop, the first stones have been laid for the office, for the reception of people.

Contribute at oneheartmalawi.com/donate/ #charity #nonprofit #donate #makeadifference

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/328525676_709401384211623_5192206164811329932_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=GkuV1S68XxwQ7kNvgGRUT9q&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYCXck-d8y_MbW3ElEMG9qxO8dbuQC48sNe_UdhgXyn8jA&oe=66709449 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_510486237808849" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Dankbaar! Al onze maandelijkse donateurs hebben een OneHeartMalawi ketting ontvangen omdat wij zo ontzettend dankbaar zijn voor hun steun van het afgelopen jaar. Zonder deze betrokkenheid zouden we nooit zo ver zijn gekomen met het project. De ketting is speciaal gemaakt door een vakman uit Cape Maclear, Malawi. Uiteraard is er geen donatiegeld gebruikt voor dit presentje. Het is een cadeautje vanuit ons, de oprichters, omdat wij ongeloofelijk blij zijn met hun support. Wil jij ook impact maken in Malawi? Word dan maandelijkse donateur <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/donate/">oneheartmalawi.com/donate/</a> en ontvang ook een handgemaakt bedankje uit Malawi.๐Ÿ’š // Thankful! All our monthly donors have received a OneHeartMalawi necklace because we are so incredibly grateful for their support over the past year. Without their involvement, we would never have made it this far with the project. The necklace is specially made by a craftsman from Cape Maclear, Malawi. Of course, no donation money was used for this present. It is a gift from us, the founders, because we are incredibly happy with their support. Do you also want to make an impact in Malawi? Then become a monthly donor <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/en/donate/">oneheartmalawi.com/en/donate/</a> and receive a handmade gift from Malawi.๐Ÿ’š" data-itemnumber="19" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-19">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 4 months ago

Dankbaar!

Al onze maandelijkse donateurs hebben een OneHeartMalawi ketting ontvangen omdat wij zo ontzettend dankbaar zijn voor hun steun van het afgelopen jaar. Zonder deze betrokkenheid zouden we nooit zo ver zijn gekomen met het project. De ketting is speciaal gemaakt door een vakman uit Cape Maclear, Malawi. Uiteraard is er geen donatiegeld gebruikt voor dit presentje. Het is een cadeautje vanuit ons, de oprichters, omdat wij ongeloofelijk blij zijn met hun support.

Wil jij ook impact maken in Malawi? Word dan maandelijkse donateur oneheartmalawi.com/donate/ en ontvang ook een handgemaakt bedankje uit Malawi.๐Ÿ’š

//

Thankful!

All our monthly donors have received a OneHeartMalawi necklace because we are so incredibly grateful for their support over the past year. Without their involvement, we would never have made it this far with the project. The necklace is specially made by a craftsman from Cape Maclear, Malawi. Of course, no donation money was used for this present. It is a gift from us, the founders, because we are incredibly happy with their support.

Do you also want to make an impact in Malawi? Then become a monthly donor oneheartmalawi.com/en/donate/ and receive a handmade gift from Malawi.๐Ÿ’š

Stichting Oneheartmalawi is at De Vlinder Thuis In Kinderopvang.

1 year 5 months ago

Kinderdagverblijf De Vlinder in Oisterwijk heeft maarliefst 600 euro opgehaald om jongeren in Malawi een kans te geven. Alle kindjes, medewerkers en ouders: super bedankt voor jullie bijdrage en inzet. Wij zullen zorgen dat jullie donatie goed terecht komt!

De Vlinder Thuis In Kinderopvang | Oisterwijk Nieuws

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/321284997_537542774950357_2599944414523894982_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=iPBp2GI6H0MQ7kNvgEJCtci&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYCdkRnQ3RVHuZ5X0LzB0RpalW4mLzCsbZX90MNfFDOgig&oe=66708593 data-storylink=" https://www.facebook.com/105952548073090_489506349906838 " data-linktext=" Read full story " data-caption=" Lieve vrienden van OneHeartMalawi, Namens ons hele team willen wij jullie graag het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat we samen met jullie in 2023 nog meer progressie kunnen boeken om jongvolwassenen in Malawi een kans te geven. Om het jaar goed af te sluiten willen we graag deze prachtige actie van <a href="https://facebook.com/1533592813585047" target="_blank">De Vlinder Thuis In Kinderopvang</a> delen. De medewerkers en kinderen hebben ontzettend hard hun best gedaan om geld op te halen voor OneHeartMalawi. De kindjes hebben een heuse kerstknutsel-winkel geopend met een donatiebus en de ouders kunnen voor 1 euro een warme chocomel halen. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie: Super bedankt! De actie loopt nog tot en met 6 januari. Lees hier meer over bij <a href="https://facebook.com/388099981297831" target="_blank">Oisterwijk Nieuws</a> <a target="_blank" href="https://www.oisterwijknieuws.nl/2022/12/kerstactie-bij-de-vlinder-oisterwijk-voor-beroepsopleidingen-in-malawi/">www.oisterwijknieuws.nl/2022/12/kerstactie-bij-de-vlinder-oisterwijk-voor-beroepsopleidingen-in-malawi/</a> " data-itemnumber=" 20 " class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number- 20 ">

Stichting Oneheartmalawi

1 year 5 months ago

Lieve vrienden van OneHeartMalawi,

Namens ons hele team willen wij jullie graag het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat we samen met jullie in 2023 nog meer progressie kunnen boeken om jongvolwassenen in Malawi een kans te geven.

Om het jaar goed af te sluiten willen we graag deze prachtige actie van De Vlinder Thuis In Kinderopvang delen. De medewerkers en kinderen hebben ontzettend hard hun best gedaan om geld op te halen voor OneHeartMalawi. De kindjes hebben een heuse kerstknutsel-winkel geopend met een donatiebus en de ouders kunnen voor 1 euro een warme chocomel halen. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie: Super bedankt! De actie loopt nog tot en met 6 januari.

Lees hier meer over bij Oisterwijk Nieuws www.oisterwijknieuws.nl/2022/12/kerstactie-bij-de-vlinder-oisterwijk-voor-beroepsopleidingen-in-malawi/

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317491128_467707752086698_5711586224626359254_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=PTTbTgatJnEQ7kNvgFXZ6kn&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYB_tiO-qX92Qj1tw2rSZNH40AIvYbkDXd0bpFjUyvLtOg&oe=667084F4 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_467708138753326" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Two weeks ago we introduced two of our Malawian board members. Please meet the other three OneHeartMalawi board members here. Aubrey: “My Name is Aubrey Bexter Nchessie, I was born in 1995 and my home village is Kalembo, Ulongwe in Balaka District. I’m married and I’m a Nurse/Midwife Technician by profession. This project is of high value to all the youths around Monkey Bay since it will help them learn a number of trades that will overtime help them and their families progress forward. Besides being one of the members of One Heart Malawi’s board I’m also a youth friendly provider at the hospital where I currently work. My main role as a youth friendly provider is to engage educate the youth on issues pertaining sexual health. It is my hope that I will also use these skills to help boost and motivate all youths who will be part of the project to work extra hard to achieve their goals. In my free time I like watching and playing football.” Agnes: “My name is Agnes Mpinganjira, married, a mother and a business woman. I’m happy to be part of OneHeartMalawi. I grew up in this area and this is the first time I have seen an institution like this being established, as you are aware most youths in this area soon as they finish their secondary school education they just resort to getting married and start fishing without any other hopes for a better and more productive future through education. This mostly happens because they can’t afford to pay for higher education in the cities. So far, a few parents around my community through word of mouth have been approaching me to get more information in terms of how the programmes at the centre will be operating.” Gladys: “My name is Gladys Maria Sithole, I was born on the 14th of October 1984. I am a business lady by profession, I sell/import clothes and other fashion related products from outside the country to make ends meet. I’m really looking forward to see the Vocational training centre take off, being one of the local board member on the ground plus my expertise as an established business woman who has experienced all aspects of running a business, I’m ready to help the youths who will be part of the project in terms of providing good business insight whenever needs be.” Would you like to contribute to this project? Visit <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/">oneheartmalawi.com/</a>" data-itemnumber="20" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-20">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 6 months ago

Two weeks ago we introduced two of our Malawian board members. Please meet the other three OneHeartMalawi board members here.

Aubrey: โ€œMy Name is Aubrey Bexter Nchessie, I was born in 1995 and my home village is Kalembo, Ulongwe in Balaka District. Iโ€™m married and Iโ€™m a Nurse/Midwife Technician by profession. This project is of high value to all the youths around Monkey Bay since it will help them learn a number of trades that will overtime help them and their families progress forward. Besides being one of the members of One Heart Malawiโ€™s board Iโ€™m also a youth friendly provider at the hospital where I currently work. My main role as a youth friendly provider is to engage educate the youth on issues pertaining sexual health. It is my hope that I will also use these skills to help boost and motivate all youths who will be part of the project to work extra hard to achieve their goals. In my free time I like watching and playing football.โ€

Agnes: โ€œMy name is Agnes Mpinganjira, married, a mother and a business woman. Iโ€™m happy to be part of OneHeartMalawi. I grew up in this area and this is the first time I have seen an institution like this being established, as you are aware most youths in this area soon as they finish their secondary school education they just resort to getting married and start fishing without any other hopes for a better and more productive future through education. This mostly happens because they canโ€™t afford to pay for higher education in the cities. So far, a few parents around my community through word of mouth have been approaching me to get more information in terms of how the programmes at the centre will be operating.โ€

Gladys: โ€œMy name is Gladys Maria Sithole, I was born on the 14th of October 1984. I am a business lady by profession, I sell/import clothes and other fashion related products from outside the country to make ends meet. Iโ€™m really looking forward to see the Vocational training centre take off, being one of the local board member on the ground plus my expertise as an established business woman who has experienced all aspects of running a business, Iโ€™m ready to help the youths who will be part of the project in terms of providing good business insight whenever needs be.โ€

Would you like to contribute to this project? Visit oneheartmalawi.com/

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/315902103_459136082943865_5634164428898979602_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Qbm65RBmme4Q7kNvgG1CLy1&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYAY_HcnGOh3lFlrnxqnF1Q705pmA5w-E3LOQ8Lng4gg8A&oe=6670873B data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_459134392944034" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="We are very happy with and proud of our Malawian board. Asante Chirambo and Thom Kaya Banda would like to introduce themselves and tell you more about what they think of the OneHeartMalawi foundation. “My name is Asante Chirambo and I was born on September 15th, 1997 in the district of Mangochi, Malawi. I currently reside in Monkey Bay where I work as a military naval officer with the Malawian Maritime Forces. I am a Christian and I love playing netball and basketball during my free time. As a young adult I am glad to be a board member of the OneHeartMalawi foundation. This project is so beneficial to my fellow youths since it will empower them and equip them with different skill sets in various vocational trades which will be provided at the trainings centre.” “I am Thom Kaya Banda, a Chief and one of the local board members of the OneHeartMalawi foundation. I am married and I have six children. I did my education all the way up to Malawi Junior certification of Education (JCE). As a chief and also as a member of OneHeartMalawi technical skills training centre, I am very happy for this development in this area. Since it will help a lot of young people who couldn’t manage to attain certain skill sets in colleges located in bigger towns and cities across the country. As a Chief, it is my obligation to mobilise and to make the whole community aware of the benefits of the training centre. Being a member of the board makes me the eyes and ears of the community and a bridge between the organisation and the people from the village.” ๐Ÿ’š // We zijn heel blij en trots op ons Malawiaanse bestuur. Asante Chirambo en Thom Kaya Banda willen zichzelf voorstellen en je meer vertellen over wat zij vinden van stichting OneHeartMalawi. “Mijn naam is Asante Chirambo en ik ben geboren op 15 september 1997 in het district Mangochi, Malawi. Ik woon momenteel in Monkey Bay, waar ik werk als militair marineofficier bij de Malawiaanse zeestrijdkrachten. Ik ben een Christen en in mijn vrije tijd vind ik het leuk om te net- en basketballen. Als jongere ben ik blij dat ik als bestuurslid deel uitmaak van stichting OneHeartMalawi. Dit project is zo nuttig voor mijn medejongeren, omdat het hen in staat zal stellen en hen zal uitrusten met verschillende vaardigheden in verschillende beroepen die zullen worden aangeboden bij het trainingscentrum.” “Ik ben Thom Kaya Banda, dorpshoofd en een van de lokale bestuursleden van stichting OneHeartMalawi. Ik ben getrouwd en heb zes kinderen. Ik heb mijn opleiding gevolgd tot aan het 2e jaar van de middelbare school. Als dorpshoofd en ook als lid van OneHeartMalawi's trainingscentrum voor technische vaardigheden, ben ik erg blij met deze ontwikkeling op dit gebied. Omdat het veel jongeren zal helpen die er niet in slaagden bepaalde vaardigheden te verwerven op hogescholen in grotere dorpen en steden in het hele land. Als dorpshoofd is het mijn plicht om de hele gemeenschap te mobiliseren en bewust te maken van de voordelen van het trainingscentrum. Als bestuurslid ben ik de ogen en oren van de gemeenschap en een brug tussen de stichting en de mensen in het dorp.” ๐Ÿ’š" data-itemnumber="21" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-21">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 6 months ago

We are very happy with and proud of our Malawian board. Asante Chirambo and Thom Kaya Banda would like to introduce themselves and tell you more about what they think of the OneHeartMalawi foundation.

โ€œMy name is Asante Chirambo and I was born on September 15th, 1997 in the district of Mangochi, Malawi. I currently reside in Monkey Bay where I work as a military naval officer with the Malawian Maritime Forces. I am a Christian and I love playing netball and basketball during my free time. As a young adult I am glad to be a board member of the OneHeartMalawi foundation. This project is so beneficial to my fellow youths since it will empower them and equip them with different skill sets in various vocational trades which will be provided at the trainings centre.โ€

โ€œI am Thom Kaya Banda, a Chief and one of the local board members of the OneHeartMalawi foundation. I am married and I have six children. I did my education all the way up to Malawi Junior certification of Education (JCE). As a chief and also as a member of OneHeartMalawi technical skills training centre, I am very happy for this development in this area. Since it will help a lot of young people who couldnโ€™t manage to attain certain skill sets in colleges located in bigger towns and cities across the country. As a Chief, it is my obligation to mobilise and to make the whole community aware of the benefits of the training centre. Being a member of the board makes me the eyes and ears of the community and a bridge between the organisation and the people from the village.โ€ ๐Ÿ’š

//

We zijn heel blij en trots op ons Malawiaanse bestuur. Asante Chirambo en Thom Kaya Banda willen zichzelf voorstellen en je meer vertellen over wat zij vinden van stichting OneHeartMalawi.

โ€œMijn naam is Asante Chirambo en ik ben geboren op 15 september 1997 in het district Mangochi, Malawi. Ik woon momenteel in Monkey Bay, waar ik werk als militair marineofficier bij de Malawiaanse zeestrijdkrachten. Ik ben een Christen en in mijn vrije tijd vind ik het leuk om te net- en basketballen. Als jongere ben ik blij dat ik als bestuurslid deel uitmaak van stichting OneHeartMalawi. Dit project is zo nuttig voor mijn medejongeren, omdat het hen in staat zal stellen en hen zal uitrusten met verschillende vaardigheden in verschillende beroepen die zullen worden aangeboden bij het trainingscentrum.โ€

โ€œIk ben Thom Kaya Banda, dorpshoofd en een van de lokale bestuursleden van stichting OneHeartMalawi. Ik ben getrouwd en heb zes kinderen. Ik heb mijn opleiding gevolgd tot aan het 2e jaar van de middelbare school. Als dorpshoofd en ook als lid van OneHeartMalawi's trainingscentrum voor technische vaardigheden, ben ik erg blij met deze ontwikkeling op dit gebied. Omdat het veel jongeren zal helpen die er niet in slaagden bepaalde vaardigheden te verwerven op hogescholen in grotere dorpen en steden in het hele land. Als dorpshoofd is het mijn plicht om de hele gemeenschap te mobiliseren en bewust te maken van de voordelen van het trainingscentrum. Als bestuurslid ben ik de ogen en oren van de gemeenschap en een brug tussen de stichting en de mensen in het dorp.โ€ ๐Ÿ’š

Stichting Oneheartmalawi

1 year 7 months ago

Wij zijn heel blij met de stappen die gezet worden op het projectland van OneHeartMalawi en vinden het fijn om dit met jullie te delen op social media. Ons doel is om op korte termijn zoveel mogelijk vorderingen te maken. Hoe eerder we met de daadwerkelijke trainingen kunnen starten, hoe meer impact we kunnen maken voor jongeren in Monkey Bay. Naast alle behaalde mijlpalen hebben we ook te maken met vertragingen door alles wat er nu in de wereld gebeurt. We willen transparant zijn over de ontwikkelingen en daarom willen wij onderstaande met jullie delen om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie in Malawi.

De oorlog in Oekraรฏne is ook van grote invloed op het leven in Malawi. De prijzen rijzen de pan uit. Toen Aaron en Mariska nog in Malawi waren, was dit al voelbaar maar het is alleen maar verergerd. Toen zij in juni 2021 aankwamen was de prijs van een brood nog 500 Kwacha (ongeveer 50 cent), wat inmiddels al verdriedubbeld is naar 1500 Kwacha. Hetzelfde geldt voor o.a. bakolie, thee en rijst. Helaas is er in Malawi geen back-up plan en komt er geen steun vanuit de overheid.

Ook de brandstofprijzen zijn enorm gestegen door schaarste, waardoor mensen letterlijk dagen in de rij staan bij een tankstation in de hoop dat als ze vooraan staan er nog steeds benzine beschikbaar is. Er zijn geen treinen of andere transportmiddelen waarmee goederen vervoerd kunnen worden, waardoor er ook schaarste is van andere producten. Het hebben van elektriciteit is nu ook nog minder vanzelfsprekend dan normaal. Begin dit jaar zorgde cycloon Ana voor veel omgevallen elektriciteitspalen waardoor stroomuitval van 6 uur per dag normaal was. Daarnaast worden generatoren minder gebruikt als back-up door het tekort aan brandstof.

Bij het project merken we al het bovenstaande door vertraging in leveringen van bouwmaterialen en de hogere prijzen dan dat wij in eerste instantie gebudgetteerd hadden. Met als gevolg dat het lokale team in Malawi voor veel uitdagingen komt te staan en creatief moet denken. Wij mogen ons gelukkig prijzen met het hardwerkende Malawiaanse team. Zij doen er alles aan om de zaken die gedaan moeten worden voor elkaar te krijgen in goed overleg met ons. Wij staan in goed contact en krijgen minstens wekelijks foto's en filmpjes over de stappen die gezet zijn. Dit geeft ons veel positieve energie.

Wij willen al onze maandelijkse donateurs hartelijk bedanken. Door jullie bijdragen kunnen wij vooruitplannen en komen wij steeds dichter bij de start van de trainingen. Wil jij ook maandelijks doneren? Zelfs een klein bedrag maakt al een groot verschil voor jongeren in Malawi, wat ze zeker in deze zware tijden heel goed kunnen gebruiken.

Bij deze nog een link naar een video van de lange rijen voor het tankstation: fb.watch/goHSMJgm9o/ en artikels over de situatie: www.nyasatimes.com/sporadic-fuel-scarcity-resurfaces/ & www.theguardian.com/global-development/2022/oct/25/malawi-inflation-market-trade-fuel-fertiliser-costs

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311274662_433082168882590_7513422604188727896_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=7DUOiJnx4FoQ7kNvgEUpNnl&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYDJIl6fPj2qM2FH3GK0bAUZM2DIR84guVFai-MSl2muBw&oe=66708646 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_433086972215443" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Benieuwd naar het leven in Malawi? Wij delen al meer dan een jaar bijzondere foto's vanuit Malawi met een kleine toelichting op Instagram. Volg ons op <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/oneheartmalawi/">www.instagram.com/oneheartmalawi/</a> // Curious about life in Malawi? We have been sharing pictures from Malawi with brief explanations for more than a year now on Instagram. Follow us on <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/oneheartmalawi/">www.instagram.com/oneheartmalawi/</a>" data-itemnumber="22" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-22">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 8 months ago

Benieuwd naar het leven in Malawi? Wij delen al meer dan een jaar bijzondere foto's vanuit Malawi met een kleine toelichting op Instagram. Volg ons op www.instagram.com/oneheartmalawi/

//

Curious about life in Malawi? We have been sharing pictures from Malawi with brief explanations for more than a year now on Instagram. Follow us on www.instagram.com/oneheartmalawi/

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/309590523_421674993356641_5944939611611351142_n.jpg?stp=cp1_dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=NbKJ9tv7xl4Q7kNvgFicccP&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYDGlAI4m0CKYACLv4YvD7ZkTcPJ71nhXKwyHVINM8TlsQ&oe=66706EA2 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_421675876689886" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="We are very proud to see the OneHeartMalawi logo on the gate, beautifully painted by local artist Humphrey Mtondeka. Also the gate for the Vocational Training Centre has been produced and installed by local welders and builders led by Anthony Mwenemulupa.๐Ÿ’š // We zijn erg trots om het OneHeartMalawi logo op de poort te zien. Deze is geschilderd door lokale artiest Humphrey Mtondeka. Ook de poort voor het Vocational Training Centre is geproduceerd en geplaatst door lokale lassers en bouwers geleidt door Anthony Mwenemulupa.๐Ÿ’š" data-itemnumber="23" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-23">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 8 months ago

We are very proud to see the OneHeartMalawi logo on the gate, beautifully painted by local artist Humphrey Mtondeka. Also the gate for the Vocational Training Centre has been produced and installed by local welders and builders led by Anthony Mwenemulupa.๐Ÿ’š

//

We zijn erg trots om het OneHeartMalawi logo op de poort te zien. Deze is geschilderd door lokale artiest Humphrey Mtondeka. Ook de poort voor het Vocational Training Centre is geproduceerd en geplaatst door lokale lassers en bouwers geleidt door Anthony Mwenemulupa.๐Ÿ’š

Stichting Oneheartmalawi

1 year 9 months ago

OneHeartMalawi staat in het Brabants Dagblad!๐Ÿ’š Benieuwd naar onze plannen? Lees hier verder: www.bd.nl/tilburg-e-o/hulp-vanuit-oisterwijk-voor-een-betere-toekomst-van-jongeren-in-malawi-om-ze-een-kans-te-bieden~a3dcfa05/

Wil jij het project een warm hart toedragen? Doneer dan alsjeblieft op www.oneheartmalawi.com/donate/

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/302472436_402468398610634_2921833756483835220_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=curDrBDhzHsQ7kNvgEg38uK&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYBpcMW5h3-bFAPT7ucFTaEpT0mNGVTF8NwaQ6CghzWVug&oe=66707936 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_402477178609756" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="<a href="https://facebook.com/107929722596128" target="_blank">YouBeDo.com</a> steunt ons door tot 12% van het aankoopbedrag bij boeken te doneren aan <a href="https://facebook.com/105952548073090" target="_blank">Stichting Oneheartmalawi</a>! Bestel voortaan jouw boeken op <a target="_blank" href="http://www.youbedo.com">www.youbedo.com</a> en help ook mee." data-itemnumber="24" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-24">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 9 months ago

YouBeDo.com steunt ons door tot 12% van het aankoopbedrag bij boeken te doneren aan Stichting Oneheartmalawi! Bestel voortaan jouw boeken op www.youbedo.com en help ook mee.

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/299383803_393325832858224_348076611950831949_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=olXoBzmbMIIQ7kNvgEH43De&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYBe-rJrKPXFxB9GQ2SA5u5APCaP9xQ1sAxxYXuyPJhR7g&oe=667086DA data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_393326132858194" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="William en Regina verhuizen tijdelijk naar het naaiatelier! Het naaiatelier is zo goed als af! Onze landmanager, William, is samen met zijn vrouw, Regina, en hun twee dochters ingetrokken. Zij wonen hier tijdelijk, totdat de trainingen officieel beginnen. Op deze manier kan William het land bewaken. Daarnaast houdt hij het land schoon en is hij druk bezig met het beplanten van het land, zodat het mooi groen wordt. William en Regina zijn erg blij om op het land te kunnen wonen. Ze wonen nu in een grotere en betere woning dan voorheen en hebben buiten veel ruimte. Hierdoor kunnen zij nu tijdelijk op het land ook hun eigen groenten verbouwen, zodat ze meer zelfvoorzienend zijn. ๐Ÿ’š // William and Regina moved to the tailoring shop temporarily! The tailoring shop is as good as finished! Our land manager, William, has moved in with his wife, Regina and their two daughters. They live here temporarily, until the training sessions officially start. This way William can guard the land. In addition, he keeps the land clean and is busy planting, so that it becomes beautiful green. William and Regina are very happy to live on the land. They now live in a bigger and better house than before and have a lot of space outside. As a result, they can now temporarily grow their own vegetables, so that they are more self-sufficient. ๐Ÿ’š" data-itemnumber="25" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-25">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 10 months ago

William en Regina verhuizen tijdelijk naar het naaiatelier!

Het naaiatelier is zo goed als af! Onze landmanager, William, is samen met zijn vrouw, Regina, en hun twee dochters ingetrokken. Zij wonen hier tijdelijk, totdat de trainingen officieel beginnen. Op deze manier kan William het land bewaken. Daarnaast houdt hij het land schoon en is hij druk bezig met het beplanten van het land, zodat het mooi groen wordt.

William en Regina zijn erg blij om op het land te kunnen wonen. Ze wonen nu in een grotere en betere woning dan voorheen en hebben buiten veel ruimte. Hierdoor kunnen zij nu tijdelijk op het land ook hun eigen groenten verbouwen, zodat ze meer zelfvoorzienend zijn. ๐Ÿ’š

//

William and Regina moved to the tailoring shop temporarily!

The tailoring shop is as good as finished! Our land manager, William, has moved in with his wife, Regina and their two daughters. They live here temporarily, until the training sessions officially start. This way William can guard the land. In addition, he keeps the land clean and is busy planting, so that it becomes beautiful green.

William and Regina are very happy to live on the land. They now live in a bigger and better house than before and have a lot of space outside. As a result, they can now temporarily grow their own vegetables, so that they are more self-sufficient. ๐Ÿ’š

Stichting Oneheartmalawi

1 year 10 months ago

De Faculty of Social Sciences Radboud University heeft een mooi verhaal gedeeld over Mariska. Zij is alumna Communicatiewetenschap en medeoprichter van stichting OneHeartMalawi. Lees het verhaal hier: lnkd.in/eiVDDNQj

//

The Faculty of Social Sciences Radboud University has shared a nice story about Mariska. She is an alumna of Communication Science and co-founder of OneHeartMalawi foundation. Find the story here: lnkd.in/eiVDDNQj

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/294567073_375863821271092_4693392645710209182_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=A9qZhTuiVOkQ7kNvgH0ojRe&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYChNGyIkckoN62-nqX0syuf9HMG6_SHP8Ci29Jw8HChQg&oe=66707DE5 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_375864174604390" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Madzi! Ondanks dat toegang tot water (madzi) in Europa vaak als vanzelfsprekend wordt gezien, is dit in Afrika absoluut niet het geval. In Malawi moeten vrouwen en kinderen vaak kilometers lopen om bij een waterput of boorgat te komen. Ook ons projectland had geen toegang tot water. Daarom hebben wij een aanvraag gedaan bij Water Board. Water Board moet maandelijks betaald worden, waarvoor de meeste mensen simpelweg het er geld niet voor hebben. De materialen die Water Board nodig had voor de installatie moesten wij zelf aankopen. De waterbron zit gelukkig op maar 200 meter van het projectland en het water werd met pijpen naar het land gebracht. Het water komt vanuit Lake Malawi dat wordt schoongemaakt en kan ook als drinkwater worden gebruikt. ๐Ÿ’š // Madzi! Despite the fact dat access to water (madzi) is often taken for granted in Europe, this is absolutely not the case in Africa. In Malawi, women and children often have to walk for miles to reach a well or borehole. Our project land also had no access to water. We submitted an application to the Water Board. Water Board has to be paid monthly, which most people simply don't have the money for. We purchased the materials that Water Board needed for the installation ourselves. The water source is luckily only located 200 meters from the project land and the water was brought to the land with pipes. The water comes from Lake Malawi, it got treated so it can also be used as drinking water. ๐Ÿ’š" data-itemnumber="26" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-26">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 10 months ago

Madzi!
Ondanks dat toegang tot water (madzi) in Europa vaak als vanzelfsprekend wordt gezien, is dit in Afrika absoluut niet het geval. In Malawi moeten vrouwen en kinderen vaak kilometers lopen om bij een waterput of boorgat te komen. Ook ons projectland had geen toegang tot water. Daarom hebben wij een aanvraag gedaan bij Water Board. Water Board moet maandelijks betaald worden, waarvoor de meeste mensen simpelweg het er geld niet voor hebben. De materialen die Water Board nodig had voor de installatie moesten wij zelf aankopen. De waterbron zit gelukkig op maar 200 meter van het projectland en het water werd met pijpen naar het land gebracht. Het water komt vanuit Lake Malawi dat wordt schoongemaakt en kan ook als drinkwater worden gebruikt. ๐Ÿ’š

//

Madzi!
Despite the fact dat access to water (madzi) is often taken for granted in Europe, this is absolutely not the case in Africa. In Malawi, women and children often have to walk for miles to reach a well or borehole. Our project land also had no access to water. We submitted an application to the Water Board. Water Board has to be paid monthly, which most people simply don't have the money for. We purchased the materials that Water Board needed for the installation ourselves. The water source is luckily only located 200 meters from the project land and the water was brought to the land with pipes. The water comes from Lake Malawi, it got treated so it can also be used as drinking water. ๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/290981080_366831275507680_3754737873416217972_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=o90pGxZpq74Q7kNvgHSP0U8&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYBZPOIbRrOcIQCpdCDg7bdgPt-ONfbnKen6HTq6mSfx0A&oe=667096CD data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_366832602174214" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Aaron en Mariska zijn intussen alweer 2,5 week in Nederland en kijken terug op een mooi en succesvol jaar in Malawi. De basis voor het project ligt er en we vinden het fijn om de balans op te maken en je te laten zien waar we staan en wat we tot nu toe hebben bereikt. Op de foto's zie je hoe het projectland eruit zag toen Aaron en Mariska aankwamen in Malawi en hoe het eruit zag toen zij vertrokken, een hele verandering. Ons team is uitgebreid met 7 personen in Malawi. Zij gaan het project verder trekken en wij hebben in ieder van hen ontzettend veel vertrouwen. ๐Ÿ’š // Aaron and Mariska have already been in the Netherlands for 2,5 weeks and look back on a beautiful and successful year in Malawi. The basis for the project is there and we like to take stock and show you where we stand and what we have achieved so far. In the pictures you can see what the project land looked like when Aaron and Mariska arrived in Malawi and what it looked liked when they left, quite a change. Our team has expanded with 7 people in Malawi. They will take the project further and we have a lot of confidence in each of them. ๐Ÿ’š" data-itemnumber="27" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-27">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

1 year 11 months ago

Aaron en Mariska zijn intussen alweer 2,5 week in Nederland en kijken terug op een mooi en succesvol jaar in Malawi. De basis voor het project ligt er en we vinden het fijn om de balans op te maken en je te laten zien waar we staan en wat we tot nu toe hebben bereikt. Op de foto's zie je hoe het projectland eruit zag toen Aaron en Mariska aankwamen in Malawi en hoe het eruit zag toen zij vertrokken, een hele verandering. Ons team is uitgebreid met 7 personen in Malawi. Zij gaan het project verder trekken en wij hebben in ieder van hen ontzettend veel vertrouwen. ๐Ÿ’š

//

Aaron and Mariska have already been in the Netherlands for 2,5 weeks and look back on a beautiful and successful year in Malawi. The basis for the project is there and we like to take stock and show you where we stand and what we have achieved so far. In the pictures you can see what the project land looked like when Aaron and Mariska arrived in Malawi and what it looked liked when they left, quite a change. Our team has expanded with 7 people in Malawi. They will take the project further and we have a lot of confidence in each of them. ๐Ÿ’š

Stichting Oneheartmalawi

1 year 11 months ago

OneHeartMalawi staat in De Gelderlander!๐Ÿ’š In het artikel vertelt Mariska haar verhaal over OneHeartMalawi. Lees hier verder:

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/284508094_348365557354252_5074196652705078933_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=6iyCGy7ZUoQQ7kNvgG1kcLG&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYA4AMjM3RTxIg8erTwoLe4lluuHmhkVR-U3uLW18ZgwXA&oe=66706CB3 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_348367887354019" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="OneHeartMalawi heeft een lokaal bestuur van 5 Malawianen gevormd. Het bestuur bestaat uit mensen met verschillende leeftijden en achtergronden: Aubrey Mchesi (verpleger), Thom Kaya Banda (dorpshoofd), Asante Chirambo (soldaat), Agness Mpinganjira en Gladys Sithole (zakenvrouwen). Samen zullen zij hun kennis en ervaring inzetten om advies te geven en het project te overzien. Inmiddels hebben wij ons eerste bestuursoverleg gehad met oprichters Aaron &amp; Mariska en project manager Augustine. Samen zorgen wij er zo voor dat alle donaties op de juiste plek terecht komen.๐Ÿ’š Bezoek <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/">oneheartmalawi.com/</a> en steun dit project. // OneHeartMalawi has formed a local board of 5 Malawians. The board consists of people of different ages and backgrounds: Aubrey Mchesi (nurse), Thom Kaya Banda (village chief), Asante Chirambo (soldier), Agness Mpinganjira and Gladys Sithole (businesswomen). They will use their knowledge and experience to provide advice and oversee the project. We have had our first board meeting with founders Aaron &amp; Mariska and project manager Augustine. Together we ensure that all donations end up in the right place.๐Ÿ’š Visit <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/en">oneheartmalawi.com/en</a> and support this project." data-itemnumber="28" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-28">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

2 years 1 week ago

OneHeartMalawi heeft een lokaal bestuur van 5 Malawianen gevormd. Het bestuur bestaat uit mensen met verschillende leeftijden en achtergronden: Aubrey Mchesi (verpleger), Thom Kaya Banda (dorpshoofd), Asante Chirambo (soldaat), Agness Mpinganjira en Gladys Sithole (zakenvrouwen). Samen zullen zij hun kennis en ervaring inzetten om advies te geven en het project te overzien. Inmiddels hebben wij ons eerste bestuursoverleg gehad met oprichters Aaron & Mariska en project manager Augustine. Samen zorgen wij er zo voor dat alle donaties op de juiste plek terecht komen.๐Ÿ’š

Bezoek oneheartmalawi.com/ en steun dit project.

//

OneHeartMalawi has formed a local board of 5 Malawians. The board consists of people of different ages and backgrounds: Aubrey Mchesi (nurse), Thom Kaya Banda (village chief), Asante Chirambo (soldier), Agness Mpinganjira and Gladys Sithole (businesswomen). They will use their knowledge and experience to provide advice and oversee the project. We have had our first board meeting with founders Aaron & Mariska and project manager Augustine. Together we ensure that all donations end up in the right place.๐Ÿ’š

Visit oneheartmalawi.com/en and support this project.

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/284022324_339182964939178_4814224441203347790_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=14SHpu6bxQ0Q7kNvgEPI18W&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYCRMiXsdOwJ1a2YanrZ00E3atc-ZyeDxPM89dI_axCFuA&oe=66707162 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_339184154939059" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="A visit to a technical college (Nederlands hieronder) This week we went to Malawi Children's Village Technical College in Mangochi and met William Kalungu, the principal of the school. Students at the Technical College are trained in bricklaying, carpentry and sewing. We had a great, inspirational day and shared a lot of ideas. It was special to see how successful the project is. We are in touch with William, he will also come to our project and will give more advice from his experience. It is great to learn from each other and to share knowledge. In this way we can together contribute to our common goal in Malawi: give youth a better perspective for their future by learning vocational skills.๐Ÿ’š // Een bezoek aan een technische middelbare school Deze week zijn we op bezoek geweest bij Malawi Children's Village en hebben we William Kalungu, de directeur van de school ontmoet. Studenten op de technische middelbare school worden opgeleid in vakken zoals metselen, timmeren en naaien. We hebben een geweldige, inspirerende dag gehad en veel ideeën gedeeld. Het was heel bijzonder om te zien hoe succesvol het project is. William zal ook ons project bezoeken en meer advies geven vanuit zijn ervaring. Het is fijn om van elkaar te leren en kennis te delen. Zo kunnen we samen bijdragen aan ons gezamenlijke doel in Malawi: jongeren een beter toekomstperspectief bieden door het aanleren van beroepsvaardigheden.๐Ÿ’š" data-itemnumber="29" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-29">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

2 years 3 weeks ago

A visit to a technical college (Nederlands hieronder)

This week we went to Malawi Children's Village Technical College in Mangochi and met William Kalungu, the principal of the school. Students at the Technical College are trained in bricklaying, carpentry and sewing. We had a great, inspirational day and shared a lot of ideas. It was special to see how successful the project is. We are in touch with William, he will also come to our project and will give more advice from his experience. It is great to learn from each other and to share knowledge. In this way we can together contribute to our common goal in Malawi: give youth a better perspective for their future by learning vocational skills.๐Ÿ’š

//

Een bezoek aan een technische middelbare school

Deze week zijn we op bezoek geweest bij Malawi Children's Village en hebben we William Kalungu, de directeur van de school ontmoet. Studenten op de technische middelbare school worden opgeleid in vakken zoals metselen, timmeren en naaien. We hebben een geweldige, inspirerende dag gehad en veel ideeรซn gedeeld. Het was heel bijzonder om te zien hoe succesvol het project is. William zal ook ons project bezoeken en meer advies geven vanuit zijn ervaring. Het is fijn om van elkaar te leren en kennis te delen. Zo kunnen we samen bijdragen aan ons gezamenlijke doel in Malawi: jongeren een beter toekomstperspectief bieden door het aanleren van beroepsvaardigheden.๐Ÿ’š

data-video=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/280335291_419337733349179_7458965794836632242_n.mp4?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=55d0d3&efg=eyJybHIiOjU0MSwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIiwidmlkZW9faWQiOjUzMjA4MTQxMTQ2NDI1NDN9&_nc_ohc=1Zup6NTjF7UQ7kNvgHzD5vI&rl=541&vabr=301&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYCxsDcT5gQPTqvO03DYZsNI-uKOaYH1axxC0VrjrzLyww&oe=66709349 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_330186522505489" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="The chief of Monkey Bay is excited with the developments of our project in his village. Listen to what he has to say about OneHeartMalawi.๐Ÿ’š" data-itemnumber="30" class="efbl_feed_popup efbl_popup_video efbl-cff-item_number-30">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi is in Mangochi, Malawi.

2 years 1 month ago

The chief of Monkey Bay is excited with the developments of our project in his village. Listen to what he has to say about OneHeartMalawi.๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279443349_321502626707212_5196992479818925441_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=mevMDBhe88cQ7kNvgH-nnqn&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYDIP-jeYWj_DsVfMou4vlzghvVdoXiGOctqaq39FzgOmQ&oe=66707208 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_321507563373385" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Meet Augustine, the local project manager for the OneHeartMalawi vocational training centre. We are very excited to have him on board and together we will ensure a good continuation of our project, now and in the future! “I am Augustine Kambalikena, 33 years old, a husband, father to little Christina who will be turning 4 this July and a Community Development, Project Management and Media Specialist. I come from Namakoma village in the Mangochi district of Malawi. After we lost our parents me and my little brother Sydney moved around a lot, our late mother’s sisters shared the role of raising both of us up. Me and my little brother completed part of our primary school education in northern Malawi, that was before our mother passed away, and part of it in southern Malawi with our two aunties. I then attended secondary school in Mangochi district which is in the south. Since my family didn’t have enough money to send me for any tertiary education, I volunteered for a local community project as a preschool teacher after graduation. Their main role was raising orphans around our village. I volunteered for a couple of years and later secured a sponsorship to study community development and project management at a university in Lilongwe. After finishing university, I secured a three month internship at an international volunteer organization working in my home village. At the end of the internship, I was offered a permanent role as a project translator, and was later promoted to assistant project manager and then a volunteers coordinator. When I was not assisting with the project accounts, assisting the project manager in carrying out some of the project work, or creating project promotional videos, I helped both local and international volunteers plan their placement activities. So far I have been involved in many aspects of running projects for three NGOs, namely, Naturally Africa Volunteers, Kasupe Trust and currently setting up the OneHeartMalawi vocational training centre based in the same district I happen to come from. I am so excited working for OneHeartMalawi, and actually so humbled to be part of the team setting everything up and running. OneHeartMalawi’s vision reminds me of my growth, it reminds me of everything me and my young brother have endured growing up. It wasn’t just me, but also my brother and our four cousins that needed support after graduating from secondary school. There were hundreds of youths in our village that were going through the same experience as us, and I’m glad that I’m part of a team that is trying to change that.” Do you want to support this project? Consider donating at <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/en/">oneheartmalawi.com/en/</a>" data-itemnumber="31" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-31">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

2 years 1 month ago

Meet Augustine, the local project manager for the OneHeartMalawi vocational training centre. We are very excited to have him on board and together we will ensure a good continuation of our project, now and in the future!

โ€œI am Augustine Kambalikena, 33 years old, a husband, father to little Christina who will be turning 4 this July and a Community Development, Project Management and Media Specialist.

I come from Namakoma village in the Mangochi district of Malawi. After we lost our parents me and my little brother Sydney moved around a lot, our late motherโ€™s sisters shared the role of raising both of us up. Me and my little brother completed part of our primary school education in northern Malawi, that was before our mother passed away, and part of it in southern Malawi with our two aunties. I then attended secondary school in Mangochi district which is in the south. Since my family didnโ€™t have enough money to send me for any tertiary education, I volunteered for a local community project as a preschool teacher after graduation. Their main role was raising orphans around our village.

I volunteered for a couple of years and later secured a sponsorship to study community development and project management at a university in Lilongwe. After finishing university, I secured a three month internship at an international volunteer organization working in my home village. At the end of the internship, I was offered a permanent role as a project translator, and was later promoted to assistant project manager and then a volunteers coordinator. When I was not assisting with the project accounts, assisting the project manager in carrying out some of the project work, or creating project promotional videos, I helped both local and international volunteers plan their placement activities.

So far I have been involved in many aspects of running projects for three NGOs, namely, Naturally Africa Volunteers, Kasupe Trust and currently setting up the OneHeartMalawi vocational training centre based in the same district I happen to come from.

I am so excited working for OneHeartMalawi, and actually so humbled to be part of the team setting everything up and running. OneHeartMalawiโ€™s vision reminds me of my growth, it reminds me of everything me and my young brother have endured growing up. It wasnโ€™t just me, but also my brother and our four cousins that needed support after graduating from secondary school. There were hundreds of youths in our village that were going through the same experience as us, and Iโ€™m glad that Iโ€™m part of a team that is trying to change that.โ€

Do you want to support this project? Consider donating at oneheartmalawi.com/en/

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278211177_312294127628062_8744974776241205826_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=x7QkHStb62QQ7kNvgHpe9l4&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYCWzYXIf5MYDBIVpLBV47j7XYC8jKVh_uVPm5YYobqBFA&oe=66707FCC data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_312303210960487" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Steve &amp; Anton zijn voor ons een grote inspiratie (English Below). Hun levensverhaal heeft mede geleid tot ons doel om beroepsopleidingen aan te bieden in Monkey Bay, Malawi. Medeoprichter van Stichting OneHeartMalawi Aaron vertelt hier meer over: “Ik ben samen met Steve en Anton opgegroeid in huis bij mijn moeder Emily in Monkey Bay. Mijn neef Steve woonde al bij ons en zijn goede vriend Anton is op jonge leeftijd opgenomen in ons gezin omdat zijn beide ouders waren overleden. Toen Mariska en ik 5 jaar geleden in Malawi waren, ontmoetten wij daar Steve en Anton weer, toen 19 jaar oud. Beiden hadden examens gedaan op de middelbare school maar waren niet geselecteerd om door te mogen studeren. Hierdoor hingen zij rond in het dorp en rondom het huis van Emily. Zij hielpen haar bij het huishouden maar konden verder niets. Geen scholing, geen werk, geen inkomen en geen positief toekomstbeeld. Ik besloot Steve te helpen. Niet door hem direct geld te geven maar door hem te helpen met zijn carrière. Ik stuurde hem naar een rijschool in Lilongwe waar hij zijn rijbewijs heeft kunnen halen. Hij is nu de assistent en bijrijder van een truck en heeft daardoor een inkomen. Anton hielp ik door hem stage te laten lopen bij een lokaal lasbedrijf, hij kreeg een cursus en heeft daar alles geleerd omtrent lassen. Anton heeft nu zijn eigen laswerkplaats geopend. Hij heeft een vrouw en jong kindje die hij door dit inkomen kan onderhouden. De rondhangende jongens van 5 jaar geleden zie je niet meer terug in de jongvolwassenen, van intussen 24 jaar oud. Ze staan 's ochtends op met een doel, gaan naar hun werk, hebben verantwoordelijkheidsgevoel, een inkomen en toekomstperspectief.” Kwetsbare jongvolwassenen in Malawi zijn niet gebaat met geld, maar met een carrière, met kennis, vaardigheden en de bewustwording dat ze iets van hun leven kunnen maken. Hiervoor hebben zij een kans nodig. Wij willen andere jongvolwassenen die kans ook geven door het opzetten van een educatie centrum. Zo kunnen zij iets leren wat niemand hen ooit meer kan afnemen en wat zij voor de rest van hun leven kunnen inzetten voor een mooie toekomst. Wil jij deze jongvolwassenen een kans geven? Help ons dan alsjeblieft door te doneren. Zelfs een kleine donatie zal een wereld van verschil maken. <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/donate/">oneheartmalawi.com/donate/</a> ๐Ÿ’š // Steve &amp; Anton are a great inspiration to us. Their life story helped shape our goal of providing vocational training in Monkey Bay, Malawi. Co-founder of the OneHeartMalawi Foundation Aaron elaborates on this: “I grew up with Steve and Anton in my mother Emily's house in Monkey Bay. My cousin Steve already lived with us. His good friend Anton joined our family at a young age because both his parents had passed away. When Mariska and I were in Malawi 5 years ago, we met Steve and Anton there again, then 19 years old. Both had passed high school exams but were not selected to continue their studies. Because of this, they were hanging around the village and Emily's house. They helped her with the housework but couldn't do anything else. No education, no work, no income and no positive vision of the future. I decided to help Steve. Not by giving him money directly, but by helping him with his career. I sent him to a driving school in Lilongwe where he was able to get his driver's license. He is now the assistant and co-driver of a truck and therefore has an income. I helped Anton by having him do an internship at a local welding company. He did a course and learned everything there is to know about welding. Anton has now opened his own welding workshop. He has a wife and young child that he can support with this income. The boys hanging around 5 years ago are no longer there, instead you see two young adults with the age of 24. They get up in the morning with a purpose, go to work, have a sense of responsibility, an income and a future.” Vulnerable young adults in Malawi do not benefit from money, but from a career, with knowledge, skills and the awareness that they can make something of their lives. This is why they need a chance. We want to give other young adults the same opportunity as Steve and Anton had by setting up a vocational training center. In this way they can learn something that no one can ever take away from them and that they can use for the rest of their lives for a bright future. Do you want to give these young adults a chance? Please help us by donating. Even a small donation will make a world of difference. <a target="_blank" href="https://oneheartmalawi.com/en/donate/">oneheartmalawi.com/en/donate/</a> ๐Ÿ’š" data-itemnumber="32" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-32">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

2 years 2 months ago

Steve & Anton zijn voor ons een grote inspiratie (English Below). Hun levensverhaal heeft mede geleid tot ons doel om beroepsopleidingen aan te bieden in Monkey Bay, Malawi. Medeoprichter van Stichting OneHeartMalawi Aaron vertelt hier meer over:

โ€œIk ben samen met Steve en Anton opgegroeid in huis bij mijn moeder Emily in Monkey Bay. Mijn neef Steve woonde al bij ons en zijn goede vriend Anton is op jonge leeftijd opgenomen in ons gezin omdat zijn beide ouders waren overleden. Toen Mariska en ik 5 jaar geleden in Malawi waren, ontmoetten wij daar Steve en Anton weer, toen 19 jaar oud. Beiden hadden examens gedaan op de middelbare school maar waren niet geselecteerd om door te mogen studeren. Hierdoor hingen zij rond in het dorp en rondom het huis van Emily. Zij hielpen haar bij het huishouden maar konden verder niets. Geen scholing, geen werk, geen inkomen en geen positief toekomstbeeld.

Ik besloot Steve te helpen. Niet door hem direct geld te geven maar door hem te helpen met zijn carriรจre. Ik stuurde hem naar een rijschool in Lilongwe waar hij zijn rijbewijs heeft kunnen halen. Hij is nu de assistent en bijrijder van een truck en heeft daardoor een inkomen. Anton hielp ik door hem stage te laten lopen bij een lokaal lasbedrijf, hij kreeg een cursus en heeft daar alles geleerd omtrent lassen. Anton heeft nu zijn eigen laswerkplaats geopend. Hij heeft een vrouw en jong kindje die hij door dit inkomen kan onderhouden. De rondhangende jongens van 5 jaar geleden zie je niet meer terug in de jongvolwassenen, van intussen 24 jaar oud. Ze staan 's ochtends op met een doel, gaan naar hun werk, hebben verantwoordelijkheidsgevoel, een inkomen en toekomstperspectief.โ€

Kwetsbare jongvolwassenen in Malawi zijn niet gebaat met geld, maar met een carriรจre, met kennis, vaardigheden en de bewustwording dat ze iets van hun leven kunnen maken. Hiervoor hebben zij een kans nodig. Wij willen andere jongvolwassenen die kans ook geven door het opzetten van een educatie centrum. Zo kunnen zij iets leren wat niemand hen ooit meer kan afnemen en wat zij voor de rest van hun leven kunnen inzetten voor een mooie toekomst. Wil jij deze jongvolwassenen een kans geven? Help ons dan alsjeblieft door te doneren. Zelfs een kleine donatie zal een wereld van verschil maken. oneheartmalawi.com/donate/ ๐Ÿ’š

//

Steve & Anton are a great inspiration to us. Their life story helped shape our goal of providing vocational training in Monkey Bay, Malawi. Co-founder of the OneHeartMalawi Foundation Aaron elaborates on this:

โ€œI grew up with Steve and Anton in my mother Emily's house in Monkey Bay. My cousin Steve already lived with us. His good friend Anton joined our family at a young age because both his parents had passed away. When Mariska and I were in Malawi 5 years ago, we met Steve and Anton there again, then 19 years old. Both had passed high school exams but were not selected to continue their studies. Because of this, they were hanging around the village and Emily's house. They helped her with the housework but couldn't do anything else. No education, no work, no income and no positive vision of the future.

I decided to help Steve. Not by giving him money directly, but by helping him with his career. I sent him to a driving school in Lilongwe where he was able to get his driver's license. He is now the assistant and co-driver of a truck and therefore has an income. I helped Anton by having him do an internship at a local welding company. He did a course and learned everything there is to know about welding. Anton has now opened his own welding workshop. He has a wife and young child that he can support with this income. The boys hanging around 5 years ago are no longer there, instead you see two young adults with the age of 24. They get up in the morning with a purpose, go to work, have a sense of responsibility, an income and a future.โ€

Vulnerable young adults in Malawi do not benefit from money, but from a career, with knowledge, skills and the awareness that they can make something of their lives. This is why they need a chance. We want to give other young adults the same opportunity as Steve and Anton had by setting up a vocational training center. In this way they can learn something that no one can ever take away from them and that they can use for the rest of their lives for a bright future. Do you want to give these young adults a chance? Please help us by donating. Even a small donation will make a world of difference. oneheartmalawi.com/en/donate/ ๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277567012_303378545186287_1096891297538279420_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=KCeVePkO-0wQ7kNvgFbx4tQ&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYB9tN2NCtybsK6Y6vy97Kw7lLPE1ZVDoqaK0XmS1pIokw&oe=66709A40 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_303379055186236" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Denk hier eens over na, minder dan 1%... Om meer mensen een kans te bieden, zet OneHeartMalawi een trainingscentrum op in Monkey Bay, Malawi. Hier zullen gemotiveerde jongvolwassenen een vak leren zoals lassen en naaien. Wil jij hen een hart onder de riem steken? Doneer dan op <a target="_blank" href="https://www.oneheartmalawi.com">www.oneheartmalawi.com</a>. Zij zijn jou enorm dankbaar! ๐Ÿ’š // Think about this, less than 1%... To give more people a chance, OneHeartMalawi is setting up a vocational training center in Monkey Bay, Malawi. Here, motivated young adults will learn trades such as welding and sewing. Do you want to help them? Then please donate at <a target="_blank" href="https://www.oneheartmalawi.com/en">www.oneheartmalawi.com/en</a>. They will be very grateful!๐Ÿ’š" data-itemnumber="33" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-33">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

2 years 2 months ago

Denk hier eens over na, minder dan 1%...

Om meer mensen een kans te bieden, zet OneHeartMalawi een trainingscentrum op in Monkey Bay, Malawi. Hier zullen gemotiveerde jongvolwassenen een vak leren zoals lassen en naaien. Wil jij hen een hart onder de riem steken? Doneer dan op www.oneheartmalawi.com. Zij zijn jou enorm dankbaar! ๐Ÿ’š

//

Think about this, less than 1%...

To give more people a chance, OneHeartMalawi is setting up a vocational training center in Monkey Bay, Malawi. Here, motivated young adults will learn trades such as welding and sewing. Do you want to help them? Then please donate at www.oneheartmalawi.com/en. They will be very grateful!๐Ÿ’š

data-video=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/o1/v/t2/f2/m69/An88GCAwfgaRa-8Aie9q-6fuPyeJh3wn1xnRkDOZI9P4v1Pm0BaJy0qQ5ruPLtJtVwtA0Oktx0Mdm90uhNSmQt8B.mp4?efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net&_nc_cat=104&strext=1&vs=6e7277e023d8c91c&_nc_vs=HBksFQIYOnBhc3N0aHJvdWdoX2V2ZXJzdG9yZS9HTGFKSmhwRzA3eTNOemtCQUFTS0RmQXFReDR4Ym1kakFBQUYVAALIAQAVAhg6cGFzc3Rocm91Z2hfZXZlcnN0b3JlL0dCcDJjQkNqeTFIZmNFWUNBTlRlX0dJM2ktNG1idjRHQUFBRhUCAsgBAEsHiBJwcm9ncmVzc2l2ZV9yZWNpcGUBMQ1zdWJzYW1wbGVfZnBzABB2bWFmX2VuYWJsZV9uc3ViACBtZWFzdXJlX29yaWdpbmFsX3Jlc29sdXRpb25fc3NpbQAoY29tcHV0ZV9zc2ltX29ubHlfYXRfb3JpZ2luYWxfcmVzb2x1dGlvbgAddXNlX2xhbmN6b3NfZm9yX3ZxbV91cHNjYWxpbmcAEWRpc2FibGVfcG9zdF9wdnFzABUAJQAcjBdAAAAAAAAAABERAAAAJuTG5PHwkKUCFQIoAkMzGAt2dHNfcHJldmlldxwXQE4AAAAAAAAYGWRhc2hfaDI2NC1iYXNpYy1nZW4yXzcyMHASABgYdmlkZW9zLnZ0cy5jYWxsYmFjay5wcm9kOBJWSURFT19WSUVXX1JFUVVFU1QbCogVb2VtX3RhcmdldF9lbmNvZGVfdGFnBm9lcF9oZBNvZW1fcmVxdWVzdF90aW1lX21zATAMb2VtX2NmZ19ydWxlB3VubXV0ZWQTb2VtX3JvaV9yZWFjaF9jb3VudAMzOTQRb2VtX2lzX2V4cGVyaW1lbnQADG9lbV92aWRlb19pZA80OTU2NjY5MDIyMzI2NDQSb2VtX3ZpZGVvX2Fzc2V0X2lkDzk1MjIyMDY2MjE2MjM5MBVvZW1fdmlkZW9fcmVzb3VyY2VfaWQPNjQ0NjAzODQzNDgyMDM0HG9lbV9zb3VyY2VfdmlkZW9fZW5jb2RpbmdfaWQQMTY5NDM0OTIxNDcyNzEzMg52dHNfcmVxdWVzdF9pZAAlAhwAJY4CGwiIAXMENzU2OAJjZAoyMDIyLTAzLTE2A3JjYgMzMDADYXBwBVZpZGVvAmN0GUNPTlRBSU5FRF9QT1NUX0FUVEFDSE1FTlQTb3JpZ2luYWxfZHVyYXRpb25fcwI2MAFmAmFkAnRzFXByb2dyZXNzaXZlX2VuY29kaW5ncwA%3D&ccb=9-4&oh=00_AYA-EmUHbjK9SruhyKSvjvCAlLUGldp7IXfVH8SXOtEdbQ&oe=666C83B6&_nc_sid=1d576d&_nc_rid=718272014738924&_nc_store_type=1 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_360879312580411" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="View this short video to see the construction of our tailoring building. Do you want to support this project too? Please donate at <a target="_blank" href="http://www.OneHeartMalawi.com/en">www.OneHeartMalawi.com/en</a> or transfer an amount to NL95 RABO 0363 8869 58 in the name of the &quot;Stichting OneHeartMalawi&quot;. Thank you!๐Ÿ’š // Bekijk dit kort filmpje over de constructie van het gebouw voor kleermaker trainingen. Wil jij dit project ook een warm hart toedragen? Doneer dan op <a target="_blank" href="http://www.OneHeartMalawi.com">www.OneHeartMalawi.com</a> of maak een bedrag over naar NL95 RABO 0363 8869 58 ten name van Stichting OneHeartMalawi. Dankjewel!๐Ÿ’š" data-itemnumber="34" class="efbl_feed_popup efbl_popup_video efbl-cff-item_number-34">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

2 years 3 months ago

View this short video to see the construction of our tailoring building. Do you want to support this project too? Please donate at www.OneHeartMalawi.com/en or transfer an amount to NL95 RABO 0363 8869 58 in the name of the "Stichting OneHeartMalawi". Thank you!๐Ÿ’š

//

Bekijk dit kort filmpje over de constructie van het gebouw voor kleermaker trainingen. Wil jij dit project ook een warm hart toedragen? Doneer dan op www.OneHeartMalawi.com of maak een bedrag over naar NL95 RABO 0363 8869 58 ten name van Stichting OneHeartMalawi. Dankjewel!๐Ÿ’š

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274987353_352688100066199_5312142682661343128_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=nmpPOLAxx1AQ7kNvgGlr_cS&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYC1VzSK7pQlF2t3NVRbalvxn1aluopakRhon9E6E0yg6w&oe=66708335 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_352688553399487" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Regen / mvula in Malawi Het regenseizoen is laat gestart dit jaar en er waren flinke zorgen, want er was regen nodig om de mais te laten groeien. Normaal gesproken start het regenseizoen eind november, nu pas in de eerste week van januari. Maar toen het startte, regende het wel meteen heel veel, te veel. Vooral in februari. “February is crying” is een uitdrukking die hier vaak voorbij kwam. Ook kwam cycloon Ana voorbij, die vooral nog verder in het zuiden grote schade heeft aangericht. Ook in Monkey Bay zijn huizen beschadigd, maar heeft het gebied in verhouding nog geluk gehad. In Monkey Bay zijn veel bergen, waardoor de wind wordt tegen gehouden. Ook ligt Monkey Bay aan Lake Malawi, waarin veel rivieren uitmonden en het water dus weg kon. Door de cycloon zijn er heel veel elektriciteitspalen omgevallen en kapot gegaan. Hierdoor zijn er in heel Malawi veel problemen met stroom. De afgelopen tijd was het heel normaal om hier minimaal 6 uur per dag geen stroom te hebben. Gelukkig is het projectland onbeschadigd gebleven. Wel heeft het land een tijdje onder water gestaan, waardoor er niet gewerkt kon worden. Gelukkig is het nu weer zonniger en het projectland een stuk droger. Zo kunnen wij weer door met de bouw van de trainingscentra voor naaien en lassen en ons droomproject werkelijkheid maken. ๐Ÿ’š๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ // Rain / mvula in Malawi The rainy season started late this year and there were serious concerns, because rain was needed to grow the maize. Normally the rainy season start at the end of November, but now only in the first week of January. But when it started, it started raining a lot, too much. Especially in February. “February is crying” is an expression that was used often here. Cyclone Ana also passed by, which caused major damage, especially further south. Houses in Monkey Bay have also been damaged, but the area has been relatively lucky. There are many mountains in Monkey Bay, which blocked the wind. Lake Malawi is also next to Monkey Bay, into which many rivers flow and the water could therefore escape. The cyclone caused many electricity poles to topple and break. As a result, there are many problems with electricity throughout Malawi. Lately it has been quite normal to not have power here for at least 6 hours a day. Fortunately, the project land remained undamaged. However, the land has been under water for a while, making it not possible to work on the buildings. Fortunately, it is sunnier again now and the project land is drier. This way we can continue with construction of the training centers for sewing and welding and make our dream project reality. ๐Ÿ’š๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ" data-itemnumber="35" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-35">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

2 years 3 months ago

Regen / mvula in Malawi

Het regenseizoen is laat gestart dit jaar en er waren flinke zorgen, want er was regen nodig om de mais te laten groeien. Normaal gesproken start het regenseizoen eind november, nu pas in de eerste week van januari. Maar toen het startte, regende het wel meteen heel veel, te veel. Vooral in februari. โ€œFebruary is cryingโ€ is een uitdrukking die hier vaak voorbij kwam.

Ook kwam cycloon Ana voorbij, die vooral nog verder in het zuiden grote schade heeft aangericht. Ook in Monkey Bay zijn huizen beschadigd, maar heeft het gebied in verhouding nog geluk gehad. In Monkey Bay zijn veel bergen, waardoor de wind wordt tegen gehouden. Ook ligt Monkey Bay aan Lake Malawi, waarin veel rivieren uitmonden en het water dus weg kon. Door de cycloon zijn er heel veel elektriciteitspalen omgevallen en kapot gegaan. Hierdoor zijn er in heel Malawi veel problemen met stroom. De afgelopen tijd was het heel normaal om hier minimaal 6 uur per dag geen stroom te hebben.

Gelukkig is het projectland onbeschadigd gebleven. Wel heeft het land een tijdje onder water gestaan, waardoor er niet gewerkt kon worden. Gelukkig is het nu weer zonniger en het projectland een stuk droger. Zo kunnen wij weer door met de bouw van de trainingscentra voor naaien en lassen en ons droomproject werkelijkheid maken. ๐Ÿ’š๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ

//

Rain / mvula in Malawi

The rainy season started late this year and there were serious concerns, because rain was needed to grow the maize. Normally the rainy season start at the end of November, but now only in the first week of January. But when it started, it started raining a lot, too much. Especially in February. โ€œFebruary is cryingโ€ is an expression that was used often here.

Cyclone Ana also passed by, which caused major damage, especially further south. Houses in Monkey Bay have also been damaged, but the area has been relatively lucky. There are many mountains in Monkey Bay, which blocked the wind. Lake Malawi is also next to Monkey Bay, into which many rivers flow and the water could therefore escape. The cyclone caused many electricity poles to topple and break. As a result, there are many problems with electricity throughout Malawi. Lately it has been quite normal to not have power here for at least 6 hours a day.

Fortunately, the project land remained undamaged. However, the land has been under water for a while, making it not possible to work on the buildings. Fortunately, it is sunnier again now and the project land is drier. This way we can continue with construction of the training centers for sewing and welding and make our dream project reality. ๐Ÿ’š๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274034682_344055564262786_3083152247065028260_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=fZBT8WlFYKwQ7kNvgFKnToR&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYCJuuCBbDxdVy3TAQujWR9zD2uO8LRsAdXHeTbuYGH2zA&oe=66706D2F data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_344055977596078" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Ontmoet William - OneHeartMalawi's eerste vaste werknemer (English below) ๐Ÿ’š Wij zijn trots om William te introduceren als de eerste vaste werknemer van OneHeartMalawi. Hij is hovenier en bewaker van het projectland waarvoor hij een vast maandelijks salaris ontvangt. Het leven van William, zijn vrouw Regina en hun 2 kinderen is compleet veranderd sinds hij voor het project werkt. William en zijn gezin woonden in een dorp op 25 minuten afstand rijden van Monkey Bay. Het dorp is erg arm, ligt afgelegen en heeft weinig tot geen voorzieningen. Aaron en Mariska hebben geholpen bij de verhuizing naar Monkey Bay wat vooral Mariska erg indrukwekkend vond. Met één autorit was het hele gezin inclusief alle spullen die zij bezaten over. Het hele dorp zwaaide hen uit, wensten hem veel succes en herhaalden hoeveel geluk hij had met deze kans. Hij woont nu tijdelijk in een huis op 5 minuten afstand van het projectland. Het huis heeft een dak van ijzeren platen in plaats van riet, wat een grote vooruitgang is voor William en zijn gezin. Zodra het naaiatelier van binnen af is, wordt het hek en de metalen omheining geplaatst. William gaat dan tijdelijk op het projectland wonen samen met zijn gezin, zodat hij het projectland, naaiatelier en materialen kan bewaken, totdat de trainingen beginnen. Zijn vrouw, Regina, had geen werk in het dorp waar zij woonde maar heeft in Monkey Bay werk doordat ze bij andere mensen kan schoonmaken en wassen. Hun kinderen gaan nu in Monkey Bay naar school. Het werk wat William kan gaan doen, heeft een grote positieve impact op zowel hem als zijn familie. // Meet William - OneHeartMalawi's first employee ๐Ÿ’š We are proud to introduce William as the first permanent employee of OneHeartMalawi. He is a gardener and guard of the project land for which he receives a fixed monthly salary. The life of William, his wife Regina and their 2 children has changed completely since he started working for the project. William and his family lived in a village 25 minutes' drive from Monkey Bay. The village is very poor, remote and has few amenities. Aaron and Mariska helped with the move to Monkey Bay, which Mariska found particularly impressive. With one car ride, the whole family, including all the belongings they owned, was moved. The whole village waved them off, wished him good luck and shouted how lucky he was at this opportunity. He now temporarily lives in a house 5 minutes away from the project land. The house has a roof of iron sheets instead of thatch, which is a great improvement for William and his family. As soon as the tailoring shop is finished, the fence and metal fence are placed. William will then temporarily live on the project land with his family, so that he can monitor the project land, buildings and materials until the training sessions start. His wife, Regina, did not have a job in the village where she lived but found work in Monkey Bay as a cleaner. Their children now attend school in Monkey Bay. The work William can do will have a great positive impact on both him and his family." data-itemnumber="36" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-36">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi

2 years 4 months ago

Ontmoet William - OneHeartMalawi's eerste vaste werknemer (English below) ๐Ÿ’š

Wij zijn trots om William te introduceren als de eerste vaste werknemer van OneHeartMalawi. Hij is hovenier en bewaker van het projectland waarvoor hij een vast maandelijks salaris ontvangt. Het leven van William, zijn vrouw Regina en hun 2 kinderen is compleet veranderd sinds hij voor het project werkt.
William en zijn gezin woonden in een dorp op 25 minuten afstand rijden van Monkey Bay. Het dorp is erg arm, ligt afgelegen en heeft weinig tot geen voorzieningen. Aaron en Mariska hebben geholpen bij de verhuizing naar Monkey Bay wat vooral Mariska erg indrukwekkend vond. Met รฉรฉn autorit was het hele gezin inclusief alle spullen die zij bezaten over. Het hele dorp zwaaide hen uit, wensten hem veel succes en herhaalden hoeveel geluk hij had met deze kans.

Hij woont nu tijdelijk in een huis op 5 minuten afstand van het projectland. Het huis heeft een dak van ijzeren platen in plaats van riet, wat een grote vooruitgang is voor William en zijn gezin. Zodra het naaiatelier van binnen af is, wordt het hek en de metalen omheining geplaatst. William gaat dan tijdelijk op het projectland wonen samen met zijn gezin, zodat hij het projectland, naaiatelier en materialen kan bewaken, totdat de trainingen beginnen. Zijn vrouw, Regina, had geen werk in het dorp waar zij woonde maar heeft in Monkey Bay werk doordat ze bij andere mensen kan schoonmaken en wassen. Hun kinderen gaan nu in Monkey Bay naar school.

Het werk wat William kan gaan doen, heeft een grote positieve impact op zowel hem als zijn familie.

//

Meet William - OneHeartMalawi's first employee ๐Ÿ’š

We are proud to introduce William as the first permanent employee of OneHeartMalawi. He is a gardener and guard of the project land for which he receives a fixed monthly salary. The life of William, his wife Regina and their 2 children has changed completely since he started working for the project.

William and his family lived in a village 25 minutes' drive from Monkey Bay. The village is very poor, remote and has few amenities. Aaron and Mariska helped with the move to Monkey Bay, which Mariska found particularly impressive. With one car ride, the whole family, including all the belongings they owned, was moved. The whole village waved them off, wished him good luck and shouted how lucky he was at this opportunity.

He now temporarily lives in a house 5 minutes away from the project land. The house has a roof of iron sheets instead of thatch, which is a great improvement for William and his family. As soon as the tailoring shop is finished, the fence and metal fence are placed. William will then temporarily live on the project land with his family, so that he can monitor the project land, buildings and materials until the training sessions start. His wife, Regina, did not have a job in the village where she lived but found work in Monkey Bay as a cleaner. Their children now attend school in Monkey Bay.

The work William can do will have a great positive impact on both him and his family.

data-imagelink=https://scontent-cph2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/273173314_336461005022242_5929969749671782599_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=C78HxIVN_xAQ7kNvgGyW-ly&_nc_ht=scontent-cph2-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYB02uuMankDwVtpUHBqDNEYNFer85Un9ozqIDO2mPNRiw&oe=667084D1 data-storylink="https://www.facebook.com/105952548073090_336462411688768" rel="nofollow" data-linktext="Read full story" data-caption="Wist je dat er een gratis manier is om stichting OneHeartMalawi te steunen? In het afgelopen jaar hebben wij zo 272 euro inkomsten gehad zonder dat het iemand een cent extra kostte! En dat met maar één extra klik bij jouw online bestellingen van bijvoorbeeld Thuisbezorgd, Bol.com of een van de andere 700 Nederlandse webshops. Hoe werkt het? 1) Ga naar de SponsorKlikspagina van OneHeartMalawi: <a target="_blank" href="https://lnkd.in/gmeVxnq">lnkd.in/gmeVxnq</a> 2) Selecteer de webshop waar je iets wilt bestellen 3) Voltooi jouw bestelling zoals je normaal doet 4) Stichting OneHeartMalawi ontvangt automatisch een percentage van het aankoopbedrag ๐Ÿ’š Volledig anoniem, geen aanmelding nodig en geen extra kosten bij jouw aankoop! Doe voortaan al jouw online aankopen via deze link en ondersteun stichting OneHeartMalawi om kansen te bieden aan jongvolwassenen in Malawi." data-itemnumber="37" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-37">
Stichting Oneheartmalawi

Stichting Oneheartmalawi is with SponsorKliks.

2 years 4 months ago

Wist je dat er een gratis manier is om stichting OneHeartMalawi te steunen? In het afgelopen jaar hebben wij zo 272 euro inkomsten gehad zonder dat het iemand een cent extra kostte! En dat met maar รฉรฉn extra klik bij jouw online bestellingen van bijvoorbeeld Thuisbezorgd, Bol.com of een van de andere 700 Nederlandse webshops.

Hoe werkt het?
1) Ga naar de SponsorKlikspagina van OneHeartMalawi: lnkd.in/gmeVxnq
2) Selecteer de webshop waar je iets wilt bestellen
3) Voltooi jouw bestelling zoals je normaal doet
4) Stichting OneHeartMalawi ontvangt automatisch een percentage van het aankoopbedrag ๐Ÿ’š

Volledig anoniem, geen aanmelding nodig en geen extra kosten bij jouw aankoop! Doe voortaan al jouw online aankopen via deze link en ondersteun stichting OneHeartMalawi om kansen te bieden aan jongvolwassenen in Malawi.

Also receive OneHeartMalawi news in your mail?

Continue reading...

Malawi

Discover the beautiful Malawi, the warm heart of Africa.

Our story

Read about our connection with Malawi and the foundation.

Donate

Support OneHeartMalawi by donating.