ANBI

Wat is een ANBI status?

Stichting OneHeartMalawi heeft een ANBI-status, wat staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als een ANBI moet stichting OneHeartMalawi aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten nagenoeg al onze activiteiten het algemeen belang dienen en mogen we geen winstoogmerk hebben. De voordelen van deze status voor de stichting en de donateurs hebben wij hieronder op een rijtje gezet. Meer informatie over de ANBI-status kun je hier vinden.

De voordelen

Stichting OneHeartMalawi betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor de voorwaarden verwijzen wij je graag door naar de website van de belastingdienst. Stichting OneHeartMalawi geeft geen advies over de belasting of andere behandeling van giften en aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting OneHeartMalawi kan alleen een ANBI zijn als de instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet er voldaan worden aan integriteitseisen, moet er minimaal 90% van de activiteiten het algemeen belang dienen, is er geen winstoogmerk en kan niemand het vermogen van de instelling gebruiken als eigen vermogen.
Als ANBI publiceert stichting OneHeartMalawi belangrijke informatie op de website. Zo kun je onze contact informatie vinden en een jaarlijks geüpdatet begroting, beleidsplan en jaarrekening.

Onze documentatie

Begroting 2023

De verwachte ontvangsten en uitgaven

Jaarverslag 2021

Strategie om de doelstellingen te behalen

Jaarrekening 2023

Overzicht van het afgelopen jaar inclusief de financiën

Onze informatie

Naam van instelling

“Stichting OneHeartMalawi”, ook bekend onder “OneHeartMalawi” of “OneHeartMalawi foundation”

KvK-nummer

81202156

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)

861985461​

Contactgegevens

Postadres: Stieltjesstraat 45, 6511AJ Nijmegen, Nederland
Email: info@oneheartmalawi.com
Telefoon: +316 848 999 66

Doelstelling van instelling

Door middel van het opzetten en ondersteunen van projecten kansen bieden aan mensen in Malawi. Meer informatie is onder andere te vinden onder Projecten.

Beschrijving van beleidsplan

Ons beleidsplan kun je vinden onder Onze documentatie.

Functies en namen van de bestuurders

Het bestuur bestaat uit Johan Pijnenborg (voorzitter), Mariska Pijnenborg (secretaris) en Aaron Mangawa (penningmeester). Meer informatie over het bestuur kun je vinden onder Ons verhaal.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefeningen van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten, mits niet bovenmatig en mits de kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde begroting. In de begroting van 2021 zijn geen vergoedingen voor de leden van het bestuur opgenomen.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Onze activiteiten kun je vinden onder Projecten en Onze documentatie.

Financiële verantwoording

Onze begroting en jaarrekening kun je vinden onder Onze documentatie

Lees verder...

Projecten

Leer wat OneHeartMalawi doet voor mensen in Malawi.

Ons verhaal

Lees over onze connectie met Malawi en de stichting.

Doneren

Support OneHeartMalawi door te doneren.