Projecten

Stichting OneHeartMalawi zet zich in voor mensen in Malawi en ondersteunt hen in hun groei naar zelfredzaamheid. Al voor de officiële oprichting van deze stichting hebben wij ons ingezet voor Malawi. De twee grote projecten die hieruit voortkwamen zijn het project Voedsel en Water. Het begon bij de extreme droogte in 2016 waardoor de oogst van dat jaar mislukte. Dit leidde tot ernstige hongersnood in Malawi. Om mensen toch van eten te kunnen voorzien hebben wij geld ingezameld om mais te brengen naar de dorpen die daartoe geen toegang hadden. Je kunt hier meer over lezen onder Project Voedsel. Doordat dit een acute ramp was, was er ook direct actie nodig. Echter om een duurzame oplossing te bieden is het belangrijk dat de voedselproductie in Malawi minder afhankelijk is van het regenseizoen. Daarom hebben wij in 2018 het project Water opgestart. Door de aanleg van een waterpomp in het gebied waarnaar wij eerder mais hadden gebracht, kunnen deze mensen nu onafhankelijk van het regenseizoen groente verbouwen. Verder wordt deze schone waterbron gebruikt om te drinken en om mee te koken. Je kunt hier meer over lezen onder Project Water. In 2020 hebben wij een officiële stichting opgericht: OneHeartMalawi. Met deze stichting hopen wij meer geld op te halen om zo een nog grotere impact te kunnen maken voor mensen in Malawi. Zo hopen wij ons droomproject in 2021 waar te kunnen maken: het opzetten van een centrum waar jongvolwassenen een beroep kunnen leren. Educatie is namelijk niet vanzelfsprekend in Malawi waardoor maar weinig mensen de kans hebben op hogere educatie. In dit project geven wij gemotiveerde jongvolwassenen zonder educatie de kans een vak te leren zoals lassen, haren knippen of meubels en kleren maken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit project duurzame impact zal maken op mensen in Malawi. Je kunt hier meer over lezen onder het project Beroepsopleiding.

Selecteer een project om verder te lezen

Beroepsopleiding | Ntchito Zamanja

Situatie

Gebrek aan kansen na  basisonderwijs.

Doelgroep

Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar oud.

Aanpak

Oprichten centrum waar jongvolwassenen een vak kunnen leren.

Status

Ophalen van donaties voor: Bouwen van het centrum.

Onderwijs in Malawi

In Malawi is onderwijs niet zo vanzelfsprekend en goed geregeld als in Nederland. Iedereen kan in principe naar de basisschool omdat deze gratis is. Aan het einde van de basisschool, doen de leerlingen een examen. Van alle leerlingen die dit examen halen, mag maar een derde met de hoogste cijfers naar de middelbare school. Dit is niet gratis maar voor families wel betaalbaar. Voor de overige, niet geselecteerde leerlingen (twee derde) is de enige kans op onderwijs een particuliere school. Deze scholen zijn echter heel duur in Malawi en alleen de meest rijke families kunnen dit betalen. Aan het einde van de middelbare school, doen de leerlingen weer een examen. Hier wordt maar een tiende van de beste leerlingen geselecteerd om naar de universiteit te gaan, in Malawi en soms buiten Malawi. Ook dit is niet gratis, maar vaak betaalbaar. Voor de overige negen tiende van de leerlingen is de keuze voor een particuliere universiteit erg lastig. Er zijn minder plekken beschikbaar dan voor de particuliere middelbare scholen en ook is het nog veel duurder. In totaal krijgen dus maar drie van elke honderd leerlingen de kans om naar de universiteit te gaan. Helaas is de universiteit de enige mogelijkheid om door te studeren na de middelbare school. MBO en HBO bestaat niet in Malawi. De lagere kans op educatie zie je ook terug in het behaalde opleidingsniveau van volwassenen in Malawi, zoals je kunt vinden in onderstaande grafiek. Aaron, medeoprichter van deze stichting, werd geselecteerd om te studeren aan de universiteit en mocht dit doen in Schotland. Lees meer over zijn weg onder Ons verhaal of lees hier verder om erachter te komen wat OneHeartMalawi wil gaan doen voor de jongvolwassenen die niet de kans hebben gekregen om een vak te leren.

Bronnen. Malawi: The Program on Governance and Local Development; IPOR (2016) The LGPI in Malawi: Selected Findings on Education, Series 2016:6, University of Gothenburg ; Nederland: Hoogst behaalde onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking bepaald door de Enquête Beroepsbevolking (EBB) .

Aan het einde van de middelbare school is de leeftijd van de leerlingen tussen de 17 en 20 jaar. De leerlingen die niet geselecteerd zijn, hebben geen kansen en mogelijkheden en daardoor geen toekomst. Ze hebben geen focus en hebben niets te doen. Dit zijn jongvolwassenen die thuis zijn bij hun familie of rondslenteren op straat. Vrouwen die niet de kans krijgen om een vak te leren raken vaker jong zwanger of kunnen in de prostitutie belanden om toch geld te verdienen. Los van de impact daarvan op deze vrouwen leidt dit dus tot een toename van HIV/aids en het missen van financiële middelen om kinderen die geboren worden een betere toekomst te geven. Jonge mannen die niet de kans krijgen om een vak te leren belanden vaker op straat of raken vaker verslaafd aan alcohol en drugs. Helaas betekent in Malawi geen baan, geen inkomen. Uitkeringen bestaan niet in Malawi.

Opleidingscentrum

Om deze mensen een kans te bieden, zet OneHeartMalawi een centrum op in Monkey Bay waar gemotiveerde jongvolwassenen een vak kunnen leren zoals lassen, haren knippen of meubels en kleren maken. OneHeartMalawi neemt ervaren Malawiaanse lassers, kappers, meubel- en kledingmakers aan die de studenten trainen in beroepsvaardigheden. De trainingsperiode duurt 6 maanden. OneHeartMalawi start dit project klein. We focussen daarom op twee beroepsgroepen: kleding maken en lassen. De producten die gemaakt worden tijdens de trainingen worden verkocht en de opbrengst hiervan gaat terug naar het project. De doelgroep is kwetsbare jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar oud, zonder kansen die gefocust zijn en serieus genoeg om dit traject aan te gaan. Door gesprekken met middelbare scholen en de dorpshoofden (chiefs) vinden wij jongvolwassenen die geschikt zijn voor dit traject. We starten met 2 trainers en 10 studenten, bestaande uit zowel jonge vrouwen als jonge mannen. Nadat een student de training succesvol heeft afgerond zal hij of zij een certificaat ontvangen.

Om er voor te zorgen dat dit project duurzaam is op de lange termijn gaan de studenten een lening aan, in de vorm van een vast bedrag. Zodra zij een baan en inkomen hebben, gaat dit bedrag terug naar het project. Met dit geld kunnen nieuwe studenten worden opgeleid. Na het afronden van de training zijn er drie opties voor de studenten. De eerste optie is dat de student in dienst kan bij een bedrijf. Om dit te ondersteunen gaan wij al contacten aan met geschikte bedrijven. Ook kan de student starten met een eigen bedrijfje met een kleine lening vanuit de stichting. De laatste optie is dat de student zelf als trainer aan de slag gaat binnen het trainingscentrum.

De mensen die aan het naaien en lassen zijn op de foto’s horen niet bij het project maar laten zien hoe deze beroepen worden uitgeoefend in Malawi.

Emancipatie voor vrouwen

OneHeartMalawi biedt jonge vrouwen de mogelijkheid om zelf te bouwen aan hun toekomst, om zo een zekerder bestaan te garanderen voor zichzelf, hun kinderen en familie. Hiervoor leren wij binnen dit project jonge vrouwen, die niet zijn geselecteerd om door te studeren, een vak. We starten met het maken van kleding. Jonge vrouwen mogen er uiteraard ook voor kiezen om getraind te worden in lassen. Door jonge vrouwen deze kans te bieden, ontstaat er hoop en wordt de mogelijkheid om zelf geld te verdienen groter. De training zorgt voor focus waardoor de kans op een vroege zwangerschap kleiner wordt en het besef dat ze niet in de prostitutie hoeven te belanden om geld te verdienen groter.

Kansen voor mannen

Als meer mannen de kans zouden krijgen om een vak te leren, heeft dit een positieve impact op de mate van criminaliteit en verslavingen onder jonge mannen. OneHeartMalawi geeft jonge mannen de kans om iets van hun leven te maken om zo een betere toekomst te creëren voor zichzelf, hun gezin en familie. Hiervoor leren wij binnen dit project jonge mannen, die niet worden geselecteerd om door te studeren, een vak, te beginnen met het opleiden tot lasser. Natuurlijk kunnen zij er ook voor kiezen om het maken van kleding te leren.

Help | M"thandizeni

Patience Namadingo, een Malawiaanse zanger en liedjesschrijver, heeft dit prachtige lied geschreven over het gebrek aan kansen voor jonge vrouwen. Dit nummer is een blijvende inspiratie voor ons om kansen te bieden aan vrouwen in Malawi.

Donatie doelen

Het opstarten van dit centrum bestaat uit 4 fases. In de eerste fase wordt het land gekocht waarop het centrum gebouwd wordt. Geschatte kosten: €1.800,-. In fase twee wordt het centrum gebouwd waar materiaal-, transport- en arbeidskosten gemaakt worden, geschat op €7.900,-. De verwachting is dat het centrum binnen 3 maanden klaar is voor gebruik. Om de start van het project en de opbouw van het centrum in goede banen te leiden zullen de oprichters op locatie aanwezig zijn en er op toezien dat het geld op de juiste plek terecht komt. In de derde fase wordt het gereedschap en materiaal aangeschaft om de trainingen te kunnen geven. Deze kosten worden geschat op €4.800,-. In de vierde fase is het centrum klaar voor de eerste 10 studenten. De arbeidskosten voor de twee trainers in het eerste traject van 6 maanden worden geschat op €1.500,-. Alles bij elkaar met een 10% additie voor onvoorziene kosten komt dit neer op €17.600,- begrote kosten voor het opzetten van dit duurzame project. Een meer gedetailleerde verantwoording voor deze waarden kun je vinden in onze Begroting 2021. Na het opzetten van dit centrum kunnen wij dit project verder laten groeien met meer trainers, meer beroepsmogelijkheden en daardoor meer geholpen jongvolwassenen. Dit is ook de fase waarin we zullen focussen op het zelfredzaam maken van dit project op de langere termijn.

Fase 1

Kopen van land

Geschatte kosten: €1.800
Behaald met 46 donaties

Fase 2

Bouw van het centrum
Geschatte kosten: €7.900 + €5.100*

Fase 3

Gereedschap & materiaal

Geschatte kosten: €4.800

Fase 4

Eerste traject
Geschatte kosten: €1.500
Welding Tailoring Office home Future buildings Fence

Welding

The second building on the land is intended for welding trainings. In 6 months, the students will gain the knowledge and skills to start their own business or join a company.

Tailoring

Our first focus is the building for tailoring training. In 6 months, the students will gain the knowledge and skills to start their own business or join a company.

Office home

The land will be guarded by a full-time security guard who will also be responsible for the reception. He will be given the opportunity to live here and will receive a salary for his work.

Future buildings

We have plenty of space and ideas to expand. However, maintaining focus is essential for success, which is why we prioritize setting up the first two trainings.

Fence

The wall surrounding the land of almost 150 meters long and 2 meters high is completely finished. Currently a metal gate is being made for the entrance and the openings at the front are being finished with metal.

*Update oktober 2021: De kosten voor fase 2 vallen duurder uit dan wij bij de start van het project hebben begroot. Dit heeft twee oorzaken:

1) Een wereldwijde trend is dat kosten van bouwmateriaal sterk stijgen, zo ook in Malawi. Een van de veroorzakers in Malawi is de grote stijging in benzine prijzen, omdat bijna alle transport over de weg gaat. Op 10 oktober 2021 zijn de benzine prijzen met 28% gestegen, waardoor alle producten duurder worden.

2) Het land dat wij gekocht hebben was groter dan we hadden gedacht dat mogelijk was. Om dit grotere land wordt een muur gebouwd, welke ook wordt gebruikt voor de gebouwen. Hierdoor vallen de bouwkosten hoger uit dan begroot. Hier staat tegenover dat wij nu voldoende groeimogelijkheden hebben en in de toekomst ook de andere trainingen op dit land kunnen gaan geven. Zo blijft alles centraal.

Om deze redenen splitsen wij fase 2 op in tweeën, namelijk Fase 2a: Geschatte kosten €7.900 voor prepareren van het land en de bouw van de muur rondom het land. En Fase 2b: Geschatte kosten €5.100 voor 2 gebouwen waar de eerste twee trainingen gegeven gaan worden en een kantoor. Wij hechten grote waarde aan transparantie naar onze donateurs, vandaar deze update. In januari verschijnt ons jaarverslag en begroting voor 2022 waar wij hier verder op in zullen gaan.

Wij houden iedereen die heeft gedoneerd op de hoogte van de ontwikkelingen van het project en zullen bewijzen dat het geld goed terecht komt door updates, verhalen en foto’s op de website te plaatsen. Stichting OneHeartMalawi hoopt met dit project een toekomst te kunnen bieden aan kwetsbare jongvolwassenen in Malawi, maar wij kunnen dit niet alleen. Wij hopen ontzettend dat jullie een bijdrage kunnen leveren om ons droomproject te kunnen verwezenlijken. Je kunt dit doen door te doneren.

Selecteer een project om verder te lezen

Water project | Madzi

Situatie

Afhankelijkheid van regen voor slagen van oogst.

Doelgroep

Inwoners van Monkey Bay.

Aanpak

Aanleg van waterpomp aangedreven op zonnepanelen.

Status

Duurzaam project afgerond en waterpomp nog steeds in gebruik.

Wij halen geen donaties meer op voor dit project. Echter bestaat er de mogelijkheid voor bedrijven om een directe donatie te doen voor de bouw van een nieuwe waterpomp in een ander gebied. De geschatte kosten hiervoor zijn €15.000,-. Neem contact met ons op.

Toegang tot water

Malawiaanse inwoners zijn afhankelijk van water, onder andere voor het verbouwen van mais. Er wordt mais gezaaid tussen november en december omdat het regenseizoen dan start. Het regenseizoen duurt normaal gesproken 3 maanden. In deze tijd wordt genoeg mais geproduceerd om families voor de rest van het jaar te voorzien van eten. Helaas duurt het regenseizoen in de realiteit vaak korter dan 3 maanden, waardoor de oogst te weinig oplevert om het jaar door te komen. Elk jaar verhongeren en sterven Malawianen aan ondervoeding. Verder is water ook nodig om te drinken en te koken. Vaak moeten er kilometers afgelegd worden om bij een waterbron te komen. Als er niets anders voor handen is, wordt ook vervuild water gedronken en gebruikt om te koken wat zorgt voor bacteriën en ziektes. Ditzelfde water wordt namelijk ook gebruikt om te wassen. Malawi is één van de armste landen ter wereld waardoor er weinig geld beschikbaar is voor investeringen in het voorkomen of opvangen van voedsel- en water tekort tijdens droogte. Klimaatverandering zorgt voor meer droogte waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

Duurzame oplossingen

Begin 2016 hadden oprichters Aaron en Mariska een inzamelingsactie gehouden, om de meest kwetsbare families in Malawi van mais te kunnen voorzien. We vonden echter ook dat in plaats van direct te investeren in voedsel, het investeren in blijvende, duurzame oplossingen nog beter zou zijn. Aaron en de oom van Johan en Mariska, John, kwamen hierover in gesprek tijdens een familiebijeenkomst en raakten er niet over uit gepraat. Het leek zo simpel, want er was alleen maar water nodig, zodat mensen zelf voldoende mais konden oogsten.

Waterpomp

Wij zagen een veelbelovende oplossing in het gebruik van waterpompen. Aangedreven door zonnepanelen brengen deze pompen water via een druppelsysteem naar de planten op het land. Een druppelsysteem geeft het hoogste rendement van wateroverdracht, gezien de hoge temperaturen in Malawi. Door de aanleg over te laten aan daarvoor opgeleide Malawianen en het onderhouden en gebruik aan lokale boeren konden we de bewoners zelf de kans geven bij te dragen aan een duurzame oplossing.

Resultaten

John wilde graag iets betekenen en is het contact aangegaan met een oude vriend, mede-eigenaar van Eltra Engineering BV. Na bespreking van ons voorstel, besloot de directie van Eltra Engineering BV, een flink geldbedrag te doneren voor het project. Aaron is, tijdens zijn verblijf in Malawi in 2018, gestart met het Water Project. Er moest veel geregeld en georganiseerd worden en er werden contacten aangegaan met verschillende lokale bedrijven om het project te realiseren. Het was noodzakelijk dat Aaron in Malawi was bij de opbouw van het Water Project om alles in goede banen te leiden. Er werd een watertank gebouwd en er werden een pomp en zonnepanelen geplaatst. Er wordt water aangeboord op 50 meter onder de grond. De pomp wordt aangedreven door de zonnepanelen en het water opgeslagen in de watertank. Het water wordt gebruikt voor het verbouwen van mais, maar ook voor het verbouwen van groenten, zoals tomaten, bonen, kropsla, aardappelen en citroenen. Ook wordt het als drinkwater gebruikt en wordt er mee gekookt en gewassen. Onderhoud en reparaties van de waterpomp wordt bekostigd door de mensen die er gebruik van maken. De waterpomp wordt nog steeds dagelijks gebruikt. Zonder de donatie van ‘Eltra Engineering BV’ was dit nooit gelukt. Wij zijn hen hiervoor enorm dankbaar. We vinden het heel belangrijk om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het Water Project. Daarom heeft Mariska een Facebookpagina aangemaakt, waarin foto’s en updates over het Water Project, ook wel Chimanga Project genoemd, worden geplaatst. ‘Chimanga’ betekent mais in Chichewa (de Malawiaanse taal). Minstens 150 dorpsgenoten in Monkey Bay maken gebruik van het water en zijn hierdoor zelfvoorzienend.

Selecteer een project om verder te lezen

Voedsel project | Chakudya

Situatie

Hongersnood in 2016 door mislukte oogst.

Doelgroep

Inwoners van Monkey Bay.

Aanpak

Mais brengen naar mensen zonder eten.

Status

In totaal €1468,- opgehaald waardoor 30 families te eten hadden.

Wij halen geen donaties meer op voor dit project. Dit was een acute ramp waarvoor in 2016 acute hulp nodig was.

Afhankelijk van regen

In Malawi zijn mensen afhankelijk van het regenseizoen. Normaal gesproken start het regenseizoen tussen november en december en is dit ook het (enige) moment waarop er mais gezaaid kan worden. De oogst is nodig voor de rest van het jaar. Mais wordt gemalen tot maismeel en daarvan wordt ‘nsima’ (een soort pap) gemaakt. Dit is hèt basisvoedsel voor de Malawiaanse inwoners. Nsima wordt twee keer per dag gegeten. Met, als het er is, een beetje vis en groenten. In 2016 kreeg Malawi te maken met het natuurverschijnsel El Niño, waarbij het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan sterk opwarmt. Dat had invloed op het weer in grote delen van de wereld. In sommige landen zoals Malawi regende het nauwelijks, terwijl andere landen te maken kregen met overstromingen. Door de enorme droogte mislukte de maisoogst in dat jaar.

Hongersnood

In Cape Maclear, het dorp waar Aaron vandaan komt en Mariska vrijwilligerswerk heeft gedaan in 2014, had het in januari 2016 sinds november maar één keer geregend. Overal om je heen zag je kleine maisplantjes, voelde je de spanning, machteloosheid en de grote angst voor honger. Omdat er zo weinig mais geoogst was, schoten de prijzen natuurlijk omhoog. Het jaar ervoor kon je nog een zak mais kopen voor 5000 tot 7000 kwacha (6 tot 9 euro), nu was dit 15000 kwacha (19 euro). Voor mensen die gemiddeld 50 euro per maand verdienen onbetaalbaar, maar geen maismeel betekent geen eten. Aaron wist dat jaren daarvoor, toen er ook extreme droogte was, mensen giftige paddenstoelen aten omdat er niets anders te eten was en daardoor overleden.

Het plan: een inzamelingsactie

Toen wij dit van zo dichtbij meemaakten, wilden wij iets doen. Mariska vanuit Nederland en Aaron vanuit Malawi. Wij zagen mogelijkheden maar daarvoor was geld nodig. Mais was goedkoper in de steden en op plaatsen waar iets meer regen gevallen was. Lokale mensen konden daar niet komen en kregen het dus niet voor elkaar mais tegen deze gunstigere prijzen te kopen. Aaron had zelf een auto en kon een truck huren om elders mais in te kopen. Wanneer Mariska geld kon inzamelen in Nederland, wilde Aaron maismeel inkopen voor 15000 kwacha (of minder als dat kon) per zak in Malawi. Hij wilde dit niet gratis uitdelen, maar voor 7000 kwacha verkopen in Cape Maclear. Op deze manier kwam er naast het ingezamelde geld ook weer geld binnen om opnieuw mais in te kopen om zo nog meer mensen te kunnen helpen. Op deze manier wilden wij voorkomen dat er te veel honger kwam in het dorp. Mariska had een aparte bankrekening voor ‘Hulp aan Malawi’ aangemaakt, waarop gedoneerd kon worden. Per e-mail stelde zij familie, vrienden en kennissen op de hoogte van het probleem en het plan. Ook vroeg zij of de e-mail zo veel mogelijk verder verspreid kon worden. In de e-mail had Mariska links toegevoegd van nieuwsberichten in Malawi waarin ook duidelijk te zien was hoe ernstig de situatie was. Er werd benadrukt dat met één zak mais, een gemiddeld gezin anderhalve maand vooruit kon en dat het geld goed terecht zou komen. Het door Mariska in Nederland ingezamelde geld werd rechtstreeks naar Aaron in Malawi gestuurd, waar het in goede handen zou zijn. Ook zou Mariska donateurs op de hoogte houden door middel van foto’s en updates van Aaron uit Malawi.

Het resultaat

Er werd in totaal € 1468,- opgehaald voor mais in Malawi. Aaron had uitgezocht waar de mais het goedkoopste ingekocht kon worden. Het bleek dat in grote steden, als Blantyre en Lilongwe steeds minder mais beschikbaar was en het daardoor ook steeds duurder werd. Hij had gehoord dat er in Mozambique meer maisvoorraad was en het daar ook goedkoper was. Aaron huurde een truck en wilde mais kopen in Dedza, een stadje vlakbij de grens met Mozambique. Gemakkelijk was het niet, want er waren lange rijen met mensen die ook mais wilden kopen, maar hij kwam terug in Monkey Bay met mais. Aaron kent het dorp en de mensen goed en wist welke zieke of oude mensen er echt alleen voor stonden en het niet geregeld kregen mais in te kopen en het ook niet konden betalen. Soms kochten zij samen in met buren en deelden zij de mais. Aaron kon de mais voor 16 tot 19 euro kopen en verkocht de mais voor de ‘normale prijs’ van 8 euro per zak. Met deze opbrengst en het nieuwe donatiegeld werd dan weer opnieuw mais ingekocht. Wij vonden het heel belangrijk dat iedereen die gedoneerd had kon zien dat het geld goed terecht was gekomen. Daarom ontvingen de donateurs twee e-mails. Eén met een update, foto’s en tussenstand, er was namelijk binnen 10 dagen al € 550,- gedoneerd en één met het eindbedrag en foto’s van een aantal families met de ingekochte mais. In totaal kwamen dankzij het ingezamelde geld 30 families in Malawi deze droge periode door en hebben zij geen ontzettende honger geleden.

Selecteer een project om verder te lezen

Lees verder...

Malawi

Ontdek het prachtige Malawi, het warme hart van Afrika.

Ons verhaal

Lees over onze connectie met Malawi en de stichting.

Doneren

Support OneHeartMalawi door te doneren.